Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Bericht van de voorzitter

Geachte dames en heren aandeelhouders,

Opnieuw kunnen we terugkijken op een sterk jaar voor Boskalis. We zijn erin geslaagd om een recordomzet van EUR 3,5 miljard en recordwinst van EUR 366 miljoen te behalen, ondanks de aanhoudend uitdagende markt-omstandigheden. En hoewel we daarbij zijn geholpen door forse bijdragen van eenmalige gebeurtenissen, kan van een zeer goede prestatie gesproken worden die we als bedrijf hebben neergezet. Daarenboven zijn we er met de overname van Dockwise in geslaagd het bedrijf verder uit te bouwen in de richting van de offshore energiesector en de order portefeuille met een omvang van EUR 4 miljard goed op peil te houden.

New Horizons

2013 is opnieuw een zeer turbulent jaar geweest – in het algemeen, maar voor ons bedrijf in het bijzonder. Een jaar waarin we wederom een grote stap hebben gezet in het uitbouwen van onze positie in de Offshore Energy markt met de overname van Dockwise, die eind maart werd geëffectueerd – slechts vier maanden na de aankondiging van onze intentie. Ter financiering van deze acquisitie hebben we begin 2013 onder grote belangstelling zo’n tien procent extra aandelen uitgegeven ter waarde van EUR 320 miljoen. Nog grotere belangstelling oogstten we voor de onderhandse plaatsing van de benodigde langetermijnlening in de Verenigde Staten – de US Private Placement: de beoogde USD 325 miljoen werd ruim 6 maal overtekend. Een duidelijk signaal van vertrouwen van beleggers in ons bedrijf, haar track record en haar toekomstvisie. Met de komst van Dockwise hebben wij ons bedrijf verder-gaand gezicht gegeven in de Offshore Energy markt. Het verbreedt ons veld van mogelijkheden aanzienlijk – tezamen creëren we New Horizons.

Eind maart zijn we voortvarend van start gegaan met het integratietraject met Dockwise. De eerste fase daarvan is afgerond en heeft geresulteerd in de opname van de Dockwise activiteiten in de Offshore Energy divisie. Net als destijds met SMIT zal de integratie pas worden voltooid met de fysieke verhuizing naar Papendrecht, alwaar we zijn gestart met de bouw van een nieuw kantoorgebouw, dat eind 2014 ruimte zal bieden aan 500 medewerkers.

Ontwikkelingen kernactiviteiten

Uitbreiding, verbreding, integratie – de onderneming is volop in ontwikkeling. Desondanks hebben we de focus op de markt gehouden en op alle fronten succesvol werken uitgevoerd en nieuwe contracten verworven.

Dredging

Bij Dredging is een groot aantal projecten aangenomen, waaronder een driejaars-onderhoudscontract op de rivier de Elbe in Duitsland ter waarde van EUR 75 miljoen, de aanleg van Bronka Terminal en het toegangskanaal in Sint-Petersburg, Rusland (EUR 155 miljoen), het onderhoud van de haven van Melbourne (EUR 40 miljoen), landaanwinning in Incheon, Zuid-Korea (EUR 80 miljoen), het verdiepen van het toegangskanaal naar de haven van Southampton (EUR 35 miljoen), haven baggerwerk in Qatar (EUR 150 miljoen), in Nederland de versterking en het onderhoud van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (EUR 140 miljoen met een partner) en de aanleg van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld in het kader van het overheidsprogramma Ruimte voor de Rivier (EUR 40 miljoen).

Offshore Energy

Ook bij Offshore Energy zijn er omvangrijke werken aangenomen, waaronder het Malampaya project op de Filipijnen ter waarde van USD 60 miljoen – een prachtig installatiewerk, waar we laten zien wat we de klant kunnen bieden met de combinatie van ons brede dienstenaanbod (zie tevens thematekst op pagina's 18 en 19). Voor onze Taklift sheerlegs zijn omvangrijke contracten verworven in Brazilië en Europa, waar we onder andere brugdelen hijsen en installeren in Cadiz, Spanje en Izmit, Turkije. In Brazilië hebben we voor Modec complex installatiewerk uitgevoerd met de verankering van de FPSO OSX-3. Samen met een partner zijn 108 windmolenfunderingen geplaatst voor het West of Duddon Sands windmolenpark in de Ierse Zee. Diverse kabellegwerken zijn uitgevoerd in samenwerking met VSMC, het kabellegbedrijf van VolkerWessels, waarmee we in november een 50/50 joint venture hebben gevormd, en we zijn van start gegaan met de uitvoering van het Subsea Services contract voor Maersk Oil op de Noordzee.

Towage & Salvage

Met de havensleepactiviteiten kenden we met name in Singapore een druk jaar met het ondersteunen van de lokale werven die op volle toeren draaien en hebben we in het Verenigd Koninkrijk speciale opdrachten uitgevoerd voor de installatie van offshore windparken. Bij Salvage zijn enkele spraakmakende bergings-operaties verricht, waaronder het vlottrekken van het Arctische boorplatform Kulluk in Alaska, het verwijderen van een Amerikaans marineschip van een rif in de Filipijnen, de berging van het gekapseisde jack-up platform SEP Orion in Brazilië en het vlottrekken van de olietanker Silver bij Marokko. Hiervoor moest SMIT Salvage de lading stookolie uit het schip verwijderen om een milieuramp te voorkomen.

Dockwise

Bij de nieuwe loot aan onze stam, Dockwise werden ook de nodige aansprekende nieuwe opdrachten verworven, waaronder drie Long Term Heavy Marine Transport contracten voor Hyundai Heavy Industries en een aantal float-over opdrachten. Voor het nieuwe megatransportschip, de Vanguard, werd een FPSO transport geboekt en werd de prestigieuze opdracht voor het afvoeren van de Costa Concordia verworven. En nog net voor het einde van het jaar werd het contract getekend voor het logistiek management en transport van de LNG modules ten behoeve van het Wheatstone project in Australië, ter waarde van USD 275 miljoen. Voor Dockwise de hoogste orderwaarde ooit. Een mooi staaltje van combinatie en samenwerking binnen de groep, met inbreng van kennis en kunde uit Dockwise en SMIT hoek.

Samenstelling activiteiten

We bouwen het bedrijf niet alleen uit, maar we kijken ook kritisch naar de samenstelling van de bestaande portefeuille van bedrijfsactiviteiten. In dat kader hebben we ons 40% aandeel in Archirodon verkocht voor USD 190 miljoen, wat ons een boekwinst heeft opgeleverd van EUR 51 miljoen, hebben wij Dockwise Yacht Transport verkocht voor USD 40 miljoen en hebben wij de SMIT havenactiviteiten in Australië overgedragen aan Smit Lamnalco voor USD 55 miljoen.

Veiligheid

Ondanks alle drukte van acquisitie, uitvoering, integratie en optimalisatie hebben we naast een goed financieel resultaat ook een prima resultaat geboekt met onze veiligheid. In 2013 is ons veiligheidsprogramma NINA (No Injuries No Accidents) verder uitgerold en met veel enthousiasme ontvangen binnen de Offshore Energy divisie. En met de hulp van NINA hebben we onze LTIF weer verder naar beneden gebracht, van 0,26 ongevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren in 2012 naar 0,11 in 2013 voor de gehele groep. Dit is de prestatie over 2013 waarop we het meest trots zijn.

In goede staat

We kunnen vaststellen dat we 2014 in goede staat zijn ingegaan: de orderportefeuille is goed gevuld, en ook financieel staan we er gezond voor. Geholpen door het goede resultaat en door de verkoop van enkele bedrijfsonderdelen hebben we de nettoschuld binnen het jaar weer teruggebracht van boven de 2 maal ebitda tot 1,1 maal ebitda. In die zin kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet treden.

Om gericht structuur te kunnen geven aan die toekomst zijn we volop bezig geweest met het nieuwe 2014-2016 Corporate Business Plan, waarvan de hoofdpunten in dit jaarverslag zijn opgenomen. Door alle business units is hieraan input gegeven met eigen driejarenplannen. Daarnaast is een uitvoerige marktanalyse gemaakt van de ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde. Het planvoorziet in een verdere gerichte uitbouw van de offshore energy-activiteiten op het gebied van Transport, Logistiek en Installatie. Met de recente overname van Fairmount versterken we onze transportpropositie met nat slepen. Ook is aandacht besteed aan hoe de organisatie nu functioneert na drie forse overnames op rij. In het driejarenplan is nadrukkelijk ruimte ingebouwd voor optimalisatie van zowel de organisatie als van de processen en systemen.

Namens de Raad van Bestuur wil ik alle collega’s welgemeend danken voor de enorme inzet die in 2013 is getoond en dank ik onze klanten, partners en aandeelhouders voor het in ons gestelde vertrouwen.

Peter Berdowski

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag