Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Activiteiten

Wij staan bekend om onze innovatieve benadering en specialistische kennis van milieuvriendelijke technieken. Met onze grote expertise, multidisciplinair aanbod en uitgebreide ervaring met engineering en projectmanagement bewijzen we keer op keer, op moeilijke locaties, complexe projecten op tijd en binnen budget te kunnen realiseren.

Dredging

Van oorsprong is baggeren de kernactiviteit van Boskalis. Het gaat hierbij om alle werkzaamheden die nodig zijn om slib, zand en andere lagen van de waterbodem te verwijderen en al dan niet op een andere locatie te benutten, bijvoorbeeld voor land-aanwinning. De dienstverlening omvat daarnaast de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen en kust- en oeverbescherming, maar ook aanverwante specialistische diensten als rotsfragmentatie onder water. Verder is Boskalis actief in het delven van grond-stoffen, gebruikmakend van baggertechnieken. Met onze mondiale spreiding, ons vakmanschap, de veelzijdige state-of-the-art vloot en onze bewuste focus op kostenefficiëntie hebben wij een erkende positie verworven als een wereldmarktleider in baggeren.

Inland Infra

Boskalis is ook actief als aannemer van droge infrastructuur-projecten. Op dit gebied zijn we met name in Nederland betrokken bij het ontwerp, de voorbereiding (door middel van drooggrondverzet) en uitvoering van grootschalige civiele infrawerken, zoals de aanleg van (spoor-)wegen, bruggen, dammen, viaducten en tunnels. Hierbij voeren we ook specialistische werkzaamheden uit zoals grondverbetering en grondsanering.

Offshore Energy

Met de offshore dienstverlening van Boskalis Offshore en Dockwise ondersteunen we de activiteiten van de internationale energiesector, waaronder olie- en gasbedrijven en aanbieders van duurzame energievormen zoals windenergie. We zijn betrokken bij de ontwikkeling, aanleg, onderhoud en ontmanteling van olie- en LNG-import/exportfaciliteiten, offshore platformen, pijpleidingen en kabels en offshore windmolenparken. Boskalis zet hiervoor haar expertise in op het gebied van zwaar transport, hijswerk en installatie, duik- en ROV-diensten aangevuld met baggeren, offshore steenstortwerk en installatie van pijpleidingen en kabels.

Towage

In havens over de hele wereld verleent SMIT Harbour Towage assistentie aan binnenkomende en uitgaande zeeschepen. Met een veelzijdige vloot van meer dan 200 sleepboten assisteren we onder andere RoRo-schepen, olie- en chemicaliëntankers, containerschepen, koelschepen en stukgoedschepen. Met onze sleepdiensten zijn wij actief in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Canada, Brazilië, Panama, Singapore, Maleisië, Indonesië, Brunei, China en Taiwan. Daarnaast leveren we voor de exploitatie en het beheer van onshore en offshore terminals een breed palet aan diensten via Boskalis-deelneming (50%) Smit Lamnalco. Dit omvat onder andere het begeleiden bij het aan- en afmeren van tankers bij LNG- en olieterminals en aan vullende ondersteunende diensten, zoals loods-diensten, inspectie en onderhoud onder water, brandbestrijding en het vast- en loskoppelen van terminalaansluitingen.

Salvage

Met SMIT Salvage bieden we diensten op het gebied van berging en wrakopruiming. SMIT Salvage biedt assistentie aan schepen in nood en is in staat op ieder moment waar dan ook ter wereld in actie te komen. Hiervoor werken wij vanuit vier locaties die strategisch gelegen zijn ten opzichte van de belangrijkste internationale vaarroutes: Houston, Kaapstad, Rotterdam en Singapore. Wrakopruimingen van gezonken schepen gebeurt vrijwel altijd op locaties waar een scheepswrak het verkeer hindert of een gevaar voor het milieu oplevert. We beschikken over de hoogwaardige technologie en expertise om gevaarlijke stoffen als bunkerolie uit wrakken te verwijderen en hebben een succesvolle staat van dienst in het bergen van schepen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag