Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Marktontwikkelingen

Door de toename van de wereldbevolking en de welvaart groeit de wereldhandel structureel. Een deel van deze groei vertaalt zich door in handelsvolume over zee. Ook is er een steeds grotere vraag naar energie (zie figuur 2). Dit zijn onmiskenbare trends en de belangrijkste factoren voor groei in havens en in de energiemarkten. Boskalis voert periodiek wereldwijd marktonderzoek uit. Hieruit blijkt dat ondanks regionale conjuncturele stagnatie deze trends doorzetten. Positieve ontwikkelingen voor Boskalis zijn twee onderliggende trends: (i) de vraag naar grotere en diepere havens en daarbij behoorde infrastructuur voor grotere en dieper stekende (zee)schepen, ondanks de tragere groei in zeevracht, (ii) de groeiende vraag naar energie en de daarmee gepaard gaande toename van de offshore exploratie en productie, ook in kwetsbare gebieden waardoor de noodzaak voor duurzame oplossingen toeneemt. Door de groeiende wereldbevolking blijft er een structurele vraag naar onze landaanwinning- en infra-activiteiten. Klimaatverandering noopt overheden in diverse werelddelen hun bevolking te beschermen tegen overstromingen en de stijgende zeewaterspiegel. Hierdoor zien we de vraag naar samenhangende en duurzame oplossingen voor complete maritieme infrastructuren toenemen.

 

Figuur 2: Offshore olie­ en gasproductie (in vaten olie­equivalent)

 

Figuur 3: Boskalis ­ omzetverdeling naar marksegmenten en activiteiten

Met haar activiteiten en dienstverlening (zie figuur 3) blijft Boskalis zich concentreren op markten die op langere termijn structurele groei tonen. De belangrijkste activiteiten zijn:

  • Dredging 
  • ‚Offshore Energy

De belangrijkste marktsegmenten zijn:

  • Energie (olie, gas en wind)
  • ‚Havens

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag