Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Focus

De pijler Focus van onze strategie is gericht op:

  • ‘Value-Adding Assets’

  • Specifieke marktsegmenten

  • Zeven geografische regio’s

Value-Adding Assets

Boskalis focust zich in toenemende mate op het beschikbaar hebben en leveren van Value-Adding Assets. De kracht van Boskalis is dat ze met de inzet van haar materieel (assets) zowel de bovenkant als de onderkant van de markt bedient. Het succes van Boskalis is bestendig indien de diverse klantengroepen op een evenwichtige manier met de verscheidenheid van ons materieel, mensen en competenties worden bediend (zie figuur 4). Binnen en tussen de marktsegmenten zien we dat deze behoeften sterk uiteenlopen. Enerzijds hebben we klanten die geïntegreerde, innovatieve dienstverlening of turn key oplossingen van ons verlangen. Om aan deze high-end klantwensen te voldoen zijn aanvullende en elkaar versterkende competenties noodzakelijk, zoals risicomanagement en engineering en in staat zijn om als hoofdaannemer op te treden. Ook is ervaring op het gebied van projectmanagement essentieel. In dit segment met potentieel hogere marges willen wij ons wereldwijd nadrukkelijk positioneren. Boskalis beweegt zich hiermee naar de bovenkant van de S-curve (zie figuur 5).

Aan de onderzijde van de S-curve treffen we klanten die op zoek zijn naar relatief eenvoudige en standaarddienstverlening, zoals huur van materieel of transport. Om in dit segment succesvol te blijven is cost leadership een belangrijke randvoorwaarde. Door met onze assets op verschillende punten van de S-curve actief te zijn, kunnen we een evenwicht creëren tussen de complexe projecten met een hogere marge bovenin de curve met de stabiele volumes onderin, waarmee we per saldo de bezetting van onze vloot kunnen optimaliseren.

 

Figuur 4: Samenhangende kerncompetenties
Figuur 5: S­curve ­ waarde toevoegen met materieel

Specifieke marktsegmenten

Met onze kernactiviteiten richten wij ons op (deel)markten waar onze kansen voor groei en expansie het grootst zijn. In elk van deze markten bieden wij onze diensten in samenhang of enkelvoudig aan.

Energie

In omvang en groeipotentie is de olie- en gasmarkt zeer belangrijk. Boskalis ontwerpt nieuwe havens en legt ze aan. Voor olie- en gasmaatschappijen creëren we nieuw land, leggen we pijpleiding infrastructuren aan en verzorgen we het onderhoud. Daarnaast voeren we voor deze klanten offshore projecten uit en leveren we een breed scala aan maritieme diensten, zoals subsea services, zwaar en specialistisch transport, hijswerk en installatie. Zo kunnen volledig geïntegreerde offshore productiefaciliteiten in Azië worden gebouwd en met de schepen van Dockwise veilig naar de andere kant van de wereld worden getransporteerd en geïnstalleerd. Via 50%-deelneming Smit Lamnalco verzorgen we on- en offshore terminaldiensten. Naast dit traditionele segment omvat de energiemarkt ook het sterk groeiende segment voor duurzame energie, waarbij voor Boskalis het accent ligt op de aanleg van offshore windparken, waaronder de realisatie van de fundering en bekabeling.

Havens

Het ontwerp en de aanleg van nieuwe havens en de uitbreiding en het onderhoud van bestaande havens voor overheden en havenexploitanten is eveneens een belangrijke markt. Hiervoor zetten we onze activiteiten baggeren en grondverzet in, waarbij ook civieltechnische werkzaamheden een rol kunnen spelen. Dockwise is betrokken bij het transport van havengerelateerd materieel zoals containerkranen en in de exploitatiefase bieden we reders onder meer havensleepdiensten aan. Dezelfde reders, en hun verzekeringsagenten, kunnen wij van dienst zijn met onze bergingsactiviteiten.

Geografische regio’s

Binnen de marktsegmenten richten wij onze dienstverlening op zeven geografische regio’s (zie figuur 6). De belangrijkste ontwikkelingen vinden plaats en de beste kansen voor onze activiteiten liggen in:

1. Noordwest-Europa

2. Oost- en West-Afrika

3. Midden-Oosten

4. Zuidoost-Azië

5. Australië

6. Brazilië

7. Golf van Mexico

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag