Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Strengthen

De pijler Strengthen van onze strategie is met name gericht op de twee activiteiten Dredging & Inland Infra en Towage & Salvage. Deze activiteiten richten zich op omvangrijke en structureel groeiende marktsegmenten. Deze groei heeft op de korte termijn echter een lager tempo dan de offshore energiesector. Bovendien is het groeipotentieel van het marktaandeel voor Boskalis in het bijzonder bij Dredging beperkt door het hoge marktaandeel in een sterk geconsolideerde baggermarkt. Boskalis heeft in de baggermarkt een zeer sterke, wereldwijde aanwezigheid met een moderne, veelzijdige vloot. Dit stelt Boskalis goed in staat in te spelen op de in de periode tot en met 2018 voorziene projecten ter waarde van ongeveer EUR 56 miljard in dit marktsegment. Met relatief beperkte (vervangings)investeringen kan Boskalis haar marktpositie behouden en waar zinvol uitbouwen. Deze investeringen vinden met name plaats in de reeds bestelde megacutter, twee 4.500 m3 hoppers en een jumbo backhoe. Bij Harbour Towage zal de nadruk liggen op het verder ontwikkelen en opbouwen van regionale partnerships. Tevens zal de focus gericht zijn op een efficiënte kosten- en kapitaalstructuur. De Terminal-activiteiten van Smit Lamnalco leveren een belangrijke bijdrage aan de groei van deze activiteiten. Boskalis zal verder investeren in deze partnerships naar gelang de kansen zich aandienen. Voor Salvage wordt het wereldwijde netwerk van de groep ingezet voor de Emergency Response activiteiten en worden de engineering, contract- en risicomanagement expertise van Boskalis aangewend bij het opruimen van wrakken.

Organisatie

De pijler Strengthen is verder gericht op de organisatie. Het opera tionele model van de bedrijfsonderdelen wordt verder gestroomlijnd om de focus op de strategie te verstevigen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de verdere implementatie van een divisiestructuur met eigen operationele ondersteunende functies, zoals engineering, fleet management en crewing. Er worden drie divisies gevormd op basis van bedrijfsspecifieke kenmerken en succesfactoren:

  • Dredging & Inland Infra

  • Offshore Energy

  • Towage & Salvage

Figuur 8: Strategisch kader

Tot slot

Boskalis gaat de Business Plan periode 2014 - 2016 in met een solide balans en een gezonde kasstroom. Deze uitgangspositie geeft ons voldoende investeringsruimte om onderdelen van de vloot te vernieuwen en bedrijfsonderdelen verder te versterken. Een totaal investeringsprogramma wordt voorzien van circa EUR 800 miljoen tot en met 2016. Dit ligt in lijn met de afschrijvingen. Het strategisch kader van ons Business Plan is geënt op de actuele verwachtingen ten aanzien van de wereldwijde ontwikkelingen in de voor ons relevante marktsegmenten en met name de Offshore Energy markt. Een gezonde balans is noodzakelijk, waarbij we streven naar een verhouding nettoschuld : EBITDA binnen een bandbreedte van 1 tot 1,5. Voor onze aandeelhouders hechten wij belang aan het continueren van ons vigerende dividendbeleid. Wij verwachten in de planperiode een rendement van circa 12% op het eigen vermogen te realiseren. Binnen deze kaders en de planperiode ziet Boskalis ruimte en is zij voornemens een aandelen inkoopprogramma uit te voeren ter grootte van 10 miljoen aandelen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag