Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Aandeelhouders informatie

Wij vinden het belangrijk dat de waarde van ons aandeel onze prestaties en de ontwikkeling in onze markten voldoende reflecteert. Daarom spannen we ons in om onze stakeholders zo volledig en transparant mogelijk te informeren over onze strategie en het beleid en over de daaruit voortvloeiende financiële prestaties.

Open Dialoog

Wij hechten grote waarde aan transparante en regelmatige communicatie met onze stakeholders. Tot onze financiële stakeholders rekenen wij bestaande en potentiële aandeelhouders, overige kapitaalverschaffers en hun intermediairs en de media. Wij vinden het belangrijk om hen op een heldere, toegankelijke manier te informeren. Ook de grote Nederlandse en een aantal buitenlandse effectenhuizen en hun analisten die het aandeel Boskalis volgen, rekenen we tot onze financiële stakeholders. Zij willen hun klanten goed adviseren en informeren over ons bedrijf en de algemene ontwikkelingen in de voor ons relevante markten. Vragen van stakeholders beantwoorden wij openhartig; waar mogelijk nemen wij zelf het initiatief om belangrijke kwesties aan te kaarten. Zo nemen we proactief contact op met aandeelhouders na een belangrijke aankondiging. Met grote beleggers en analisten hebben wij regelmatig contact, onder andere door jaarlijkse bezoeken te organiseren aan projectlocaties. In 2013 hebben we circa 340 meetings gehad met beleggers uit West-Europa, de Verenigde Staten, Australië en Canada, zowel tijdens roadshows en conferenties als door middel van persoonlijke gesprekken. Gesprekken met beleggers en analisten worden aan de hand van publiek beschikbare presentaties gevoerd (www.boskalis.com) en hierbij wordt geen koersgevoelige informatie besproken.

Corporate website

Onze corporate website wordt voortdurend geactualiseerd en is een bron van informatie over onze kernactiviteiten en lopende projecten. In de rubriek Investor Relations vinden bezoekers informatie over ons aandeel en andere voor hen relevante informatie. Hier zijn ook recente persberichten en het persberichten archief te vinden, evenals analisten- en bedrijfspresentaties.

Informatie over het aandeel

Het maatschappelijk kapitaal van Boskalis van EUR 240 miljoen is onderverdeeld in 200 miljoen aandelen, zijnde 150 miljoen gewone aandelen en 50 miljoen cumulatief beschermingspreferente aandelen. Per 1 januari 2013 stonden er 107,3 miljoen gewone aandelen uit.

Op 10 januari 2013 heeft Boskalis met succes en onder zeer grote belangstelling een EUR 320 miljoen aandelenemissie geplaatst tegen een koers van EUR 33,00 per aandeel. De emissie diende ter gedeeltelijke financiering van de acquisitie van Dockwise Ltd. Door middel van een “accelerated bookbuild” (ABB Emissie) werden 4.896.180 nieuwe gewone aandelen geplaatst bij institutionele beleggers in binnen- en buitenland. Daarnaast zijn in totaal 4.800.789 aandelen via een onderhandse plaatsing bij HAL Investments en Project Holland Fund geplaatst.

Bij het keuzedividend over 2012 heeft 70% van de aandeelhouders gekozen voor stockdividend. Hiervoor hebben wij op 4 juni 2013 3.284.415 nieuwe gewone aandelen uitgegeven.

Per saldo bestond het geplaatste kapitaal per 31 december 2013 uit 120.265.063 gewone aandelen.

Het aandeel Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is genoteerd op Euronext Amsterdam. Daarnaast maakt het aandeel onder meer deel uit van de Euronext Next 150 index en de STOXX Europe 600 Index.

Tickers: Bloomberg: BOKA:NA, Reuters: BOSN.AS

In 2013 werden circa 87 miljoen aandelen Boskalis op Euronext Amsterdam verhandeld (2012: 85 miljoen). Het gemiddelde dagelijkse handelsvolume in 2013 bedroeg ruim 336.000 aandelen. In de loop van 2013 is de koers van het aandeel met 13% gestegen van EUR 34,00 tot EUR 38,41. De markt-kapitalisatie is ten opzichte van eind 2012 met 27% toegenomen tot EUR 4,62 miljard.

Aandeelhouders

Bij Boskalis zijn per 31 december 2013 de volgende aandeelhouders met een belang van 3% of meer bekend:

HAL Investments B.V.: 34,28%
Sprucegrove Investment Management Limited: 4,78%
Mondrian Investment Partners Limeted: 4,47%
Marathon Asset Management: 3,65%
Opperheim Funds, Inc.: 3,07&
Standard Life Investments Plc: 3,06&
BlackRock, Inc.: 3,05%

Naast deze grootaandeelhouders is naar schatting 12% van de aandelen in handen van aandeelhouders in het Verenigd Koninkrijk, 9% in Nederland, 5% in de Verenigde Staten en Canada en de rest in voornamelijk Frankrijk, Duitsland en Scandinavië.

Dividendbeleid

Het dividendbeleid van Boskalis heeft als uitgangspunt dat 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering beschikbaar wordt gesteld als dividend. Tegelijkertijd streeft Boskalis voor de langere termijn naar een stabiele ontwikkeling van het dividend. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen van de onderneming en de belangen van aandeelhouders.

Financiële agenda 2014

13 maart Publicatie jaarcijfers 2013
13 mei Trading update eerste kwartaal 2014
13 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
15 mei Aandeel noteert ex-dividend
19 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
2 juni Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur
5 juni Vaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van gemiddelde beurskoersen op 3, 4 en 5 juni (na sluiting beurs)
11 juni Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
14 augustus  Publicatie halfjaarcijfers 2014
14 november Trading update derde kwartaal 2014

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag