Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestond in 2013 uit zes leden.

Op 8 mei 2013 is op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Raad van Commissarissen de herbenoeming van de heer M. Niggebrugge aan de orde geweest. De heer Niggebrugge is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met steun van de Ondernemingsraad herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is in het verslagjaar derhalve niet gewijzigd.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag