Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Nederlandse Corporate Governance Code

Sinds de invoering van de Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”) in 2004 worden tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen de in de Code verwoorde beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice-bepalingen regelmatig aan de orde gesteld. De hoofdlijnen van het Corporate Governance-beleid bij Boskalis staan vermeld op de pagina’s 54 en 55 van dit jaarverslag. Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is voldaan aan het in de Code bepaalde ten aanzien van de onafhankelijkheid van de commissarissen. Als niet-onafhankelijk in de zin van de Code beschouwt de Raad van Commissarissen de heer J. van Wiechen.

Buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Commissarissen het functioneren van de Raad van Bestuur besproken en dat van de individuele bestuurders. Daarnaast is het functioneren van de Raad van Commissarissen, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de drie Commissies en de individuele commissarissen besproken tegen de achtergrond van de profielschets. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden door middel van een questionnaire en collectieve en bilaterale gesprekken tussen de leden van de Raad van Commissarissen, de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de individuele leden van de Raad van Bestuur.

De Raad van Commissarissen wil de Raad van Bestuur en alle werknemers van de onderneming bedanken voor hun enorme inzet die zij in 2013 hebben betoond en de goede samenwerking tussen alle onderdelen van het bedrijf. De Raad complimenteert hen met de in 2013 behaalde goede resultaten.

Papendrecht/Sliedrecht, 12 maart 2014

Raad van Commissarissen

mr. J.M. Hessels, voorzitter
H.J. Hazewinkel RA, vicevoorzitter
mr. M.P. Kramer
drs. M. Niggebrugge
drs. J. van Wiechen
mr. C. van Woudenberg

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag