Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Operationele en financiële ontwikkelingen

Boskalis heeft begin 2013 de acquisitie van Dockwise, door middel van een openbaar bod en daarop volgende uitkoop van de niet onder het bod aangemelde aandelen, succesvol afgerond. De resultaten van Dockwise zijn over het eerste kwartaal op basis van een pro rata belang verantwoord als resultaat van geassocieerde deelnemingen en vanaf het tweede kwartaal volledig geconsolideerd en gerapporteerd in het segment Offshore Energy.

Aan het begin van het derde kwartaal is het 40% belang in Archirodon verkocht. Deze activiteiten, die voorheen in het segment Inland Infra werden gerapporteerd zijn vanaf het derde kwartaal niet meer geconsolideerd. Met deze transactie is een boekwinst van EUR 50,9 miljoen gerealiseerd die in het segment Holding & Eliminaties is verantwoord.

Naar segment 2013 2012
(in miljoenen EUR)    
 Dredging 1.269 1.290
 Offshore Energy 1.084 481
 Inland Infra 667 777
 Towage & Salvage 531 533
 Holding & Eliminaties -12 -
Groep 3.539 3.081
      

Naar geografisch gebied 2013 2012
(in miljoenen EUR)    
 Nederland 670 763
 Rest van Europa 691 570
 Australië / Azië 783 484
 Midden-Oosten 337 341
 Afrika 436 428
 Noord- en Zuid-Amerika 622 495
Groep 3.539 3.081
      

Omzet

De omzet is het afgelopen jaar met 15% toegenomen tot EUR 3,54 miljard (2012: EUR 3,08 miljard). Gecorrigeerd voor de acquisitie van Dockwise en de verkoop van het aandelenbelang in Archirodon, nam de omzet met 8% toe.

In de divisies Dredging, Towage & Salvage evenals bij Inland Infra, gecorrigeerd voor de verkoop van Archirodon, was de omzet stabiel. In het segment Offshore Energy steeg de omzet sterk, ook gecorrigeerd voor de toevoeging van Dockwise. Deze groei was breed gespreid over de diverse activiteiten in dit segment.

Resultaat

Het bedrijfsresultaat, inclusief resultaat geassocieerde deelnemingen, en vóór rente, belastingen, afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen (EBITDA) kwam uit op EUR 800,1 miljoen (2012: EUR 567,1 miljoen). De bijdrage van Dockwise bedroeg EUR 145,6 miljoen, inclusief een effect van EUR 18,5 miljoen uit de Purchase Price Allocation (PPA).

Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam in 2013 uit op EUR 465,9 miljoen (2012: EUR 335,8 miljoen). De bijdrage van Dockwise aan het bedrijfsresultaat inclusief een effect van EUR 0,6 miljoen uit de PPA, bedroeg EUR 55,6 miljoen.

Binnen het segment Dredging werd een hoger resultaat gerealiseerd. Ook in het verslagjaar werd het resultaat beïnvloed door substantiële resultaten uit de financiële afwikkeling van projecten die in een eerder stadium reeds technisch afgerond waren. Daarenboven was sprake van substantiële resultaten uit de verkoop van materieel en de afwikkeling van een materieel-gerelateerde verzekeringsclaim.

Binnen Offshore Energy kwam het bedrijfsresultaat uit op EUR 149,5 miljoen. Ook gecorrigeerd voor de bijdrage van Dockwise nam het resultaat in dit segment belangrijk toe tot EUR 94,0 miljoen. De resultaten binnen het segment Inland Infra, gecorrigeerd voor de verkoop van Archirodon, lagen op een lager niveau, mede door een voorziening die begin 2013 werd getroffen voor integratie- en reorganisatiekosten. Bij Towage & Salvage was sprake van een goed jaar met een hoger bedrijfsresultaat.

segmentresultaten 2013 2012
(in miljoenen EUR)    
Dredging 249,5 200,6
Offshore Energy 149,5 60,3
Inland Infra 8,3 38,1
Towage & Salvage 83,4 74,0
Niet-gealloceerde groepskosten -24,8 -37,2
Totaal 465,9 335,8

Nettowinst

Het gerealiseerde bedrijfsresultaat bedroeg EUR 465,9 miljoen. Na, per saldo, financieringslasten van EUR 55,2 miljoen en EUR 20,2 miljoen resultaat uit geassocieerde deelnemingen, resulteerde een winst voor belasting van EUR 430,9 miljoen. De nettowinst toerekenbaar aan aandeel houders bedroeg EUR 365,7 miljoen (2012: EUR 249,1 miljoen).

Inbegrepen in het resultaat is een aantal bijzondere posten: een boekwinst van EUR 50,9 miljoen op de verkoop van het 40% belang in Archirodon; een boekwinst van EUR 17,8 miljoen voor belasting op de verkoop van de cutter Ursa; een positief resultaat van EUR 13,9 miljoen voor belasting uit de afwikkeling van een materieel-gerelateerde verzekeringsclaim; en een non-cash herwaarderingswinst van EUR 22,7 miljoen op het aandelen belang in Dockwise, gehouden direct voorafgaand aan de gestanddoening van het bod. Het effect van deze posten op de nettowinst was per saldo circa EUR 97,4 miljoen.

Orderportefeuille

EUR 22,7 miljoen op het aandelen belang in Dockwise, gehouden direct voorafgaand aan de gestanddoening van het bod. Het effect van deze posten op de nettowinst was per saldo circa EUR 97,4 miljoen.

orderportefeuille 31 dec 2013 31 dec 2012
(in miljoenen EUR)    
Dredging 1.094 1.143*
Offshore Energy 1.338 820
Inland Infra 923 1.533*
Towage & Salvage 650 610
Totaal 4.005 4.106

* Vanaf begin 2013 worden de projecten op en rond Nederlandse binnenwateren binnen Inland Infra verantwoord. De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag