Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Dredging

Aanleg, onderhoud en verdiepen van havens en vaarwegen, landaanwinning, kustbescherming, rotsfragmentatie onder water en het delven van grondstoffen gebruikmakend van baggertechnieken.

DREDGING 2013 2012
(in miljoenen EUR)    
Omzet 1.269 1.290
EBITDA 336,0 286,0
Bedrijfsresultaat 249,5 200,6
Orderportefeuille 1.094 1.143

Omzet

De omzet in het segment Dredging bedroeg EUR 1.269 miljoen (2012: EUR 1.290 miljoen).

OMZETVERDELING NAAR MARKT 2013 2012
(in miljoenen EUR)    
Thuismarkten in Europa 330 468
Thuismarkten buiten Europa 69 143
Internationale projecten 870 679
Totaal 1.269 1.290
     

Thuismarkten in Europa

De omzet op de Europese thuismarkten (Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nordic landen) nam af tot EUR 330 miljoen (2012: EUR 468 miljoen). Deze afname wordt vooral verklaard door het lagere activiteitenniveau in Nederland ten gevolge van de aflopende werkzaamheden op het project Maasvlakte 2 en een lager volume aan kustbeschermingsprojecten. De aanleg van Maasvlakte 2 is in 2013 technisch afgerond. Boskalis zal het onderhoud van de zeewering de komende 10 jaar verzorgen. In de overige Europese thuismarkten is aan een groot aantal onderhoudsprojecten in havens en waterwegen gewerkt. In Duitsland en Zweden was van een druk jaar sprake, met onder andere onderhoudsprojecten. In Duitsland heeft Boskalis Hirdes wederom veel munitieruimingswerk verricht ten behoeve van offshore windmolenparken. Voor deze projecten is de expertise van Boskalis Hirdes gebundeld met die van Boskalis Offshore Subsea Services.

Thuismarkten buiten Europa

Buiten Europa nam de thuismarktomzet (Nigeria en Mexico) af tot EUR 69,3 miljoen (2012: EUR 143 miljoen). In beide landen was sprake van een lager activiteitenniveau door het afronden van enkele omvangrijke projecten. De verdere groeivooruitzichten voor Nigeria blijven positief, maar besluitvormingstrajecten bij olie- en gasmaatschappijen met betrekking tot grote investeringen verlopen langzaam.

Internationale projectenmarkt

De omzet op de internationale projectenmarkt is, ten opzichte van vorig jaar, toegenomen tot EUR 870 miljoen (2012: EUR 679 miljoen). Na het technisch voltooien van het omvangrijke project Gorgon in West-Australië wordt de omzet vooral gegenereerd op een groot aantal in omvang kleinere projecten. Met name de regio’s Afrika, Azië, Midden-Oosten en India gaven een forse omzetgroei te zien. Boskalis was het afgelopen jaar actief met projecten in onder andere Kenia (haven van Mombasa), Marokko (haven van Tanger), Benin (kustbescherming bij Cotonou), India (haven van Mumbai) en in Irak, evenals met verschillende projecten in Zuidoost-Azië en Australië. In Midden- en Zuid-Amerika werd onder meer werk uitgevoerd op de projecten Superporto do Açu (Brazilië) en Lelydorp I (Suriname).

Vlootontwikkelingen

De bezetting van de hoppervloot was met 44 weken hoog (2012: 41 weken). De bezetting van de cuttervloot kwam daarentegen met 16 weken laag uit (2012: 25 weken). Begin dit jaar is de cutter Ursa verkocht. Als gevolg van een beperkte hoeveelheid cutterwerk in de markt was de inzet van de rest van de vloot laag. In het laatste kwartaal is de opdracht geplaatst voor de bouw van een megacutter. Met deze vervangingsinvestering, die in 2017 zal worden afgerond, is een bedrag van ruim EUR 170 miljoen gemoeid.

Segmentresultaat

De EBITDA van het segment Dredging bedroeg EUR 336,0 miljoen; het bedrijfsresultaat kwam uit op EUR 249,5 miljoen (2012 respectievelijk: EUR 286,0 miljoen en EUR 200,6 miljoen). Inbegrepen in dit resultaat zijn een boekwinst gerealiseerd op de verkoop van de Ursa (EUR 17,8 miljoen) en een resultaat uit de afwikkeling van een materieel-gerelateerde verzekeringsclaim (EUR 13,9 miljoen) die verband hield met een schade uit 2007. Naast de gebruikelijke projectresultaten, met onder meer goede resultaten op enkele grotere aflopende projecten, was sprake van aanzienlijke resultaten uit de afwikkeling van projecten die reeds eerder technisch waren afgerond. De afschrijvingen kwamen ten opzichte van het vorige verslagjaar hoger uit als gevolg van een bijzondere waardevermindering van EUR 9,0 miljoen op cuttermaterieel.

Orderportefeuille

In de loop van het jaar is per saldo voor EUR 1.212 miljoen aan nieuw werk aangenomen. Naast een groot aantal kleinere onderhouds projecten voor havens en waterwegen is ook een aantal andere vermeldenswaardige contracten verworven. Zo zijn in Vietnam en Zuid-Korea landaanwinningsprojecten aangenomen en gaat Boskalis de komende jaren in Melbourne, Australië en op de Elbe in Noord-Duitsland het onderhoud van de vaargeul verzorgen. In Qatar en Southampton (VK) zullen toegangskanalen worden verdiept. In St. Petersburg, Rusland is een project voor het uitbreiden van de haven aangenomen en vlak voor jaareinde ontving Boskalis de opdracht voor het versterken van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering in Noord-Holland.

ORDERPORTEFEUILLE VERDELING NAAR MARKT 31 dec 2013 31 dec 2012
(in miljoenen EUR)    
Thuismarkten in Europa 440 238
Thuismarkten buiten Europa 22 51
Internationale projecten 632 854
Totaal 1.094 1.143

Eind 2013 stond voor EUR 1.094 miljoen aan werk uit in de orderportefeuille (ultimo 2012: EUR 1.143 miljoen).

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag