Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Offshore Energy

Offshore bagger- en steenstortwerken, zwaar transport, hijswerk en installatie, duik- en ROV-diensten ten behoeve van de ontwikkeling, aanleg, onderhoud en ontmanteling van olie- en LNG-import/exportfaciliteiten, offshore platforms, pijpleidingen en kabels en offshore windmolenparken.

OFFSHORE ENERGY 2013 2012
(in miljoenen EUR)    
Omzet 1.084 481
EBITDA 282,8 95,4
Bedrijfsresultaat 149,5 60,3
Orderportefeuille 1.338 820

De omzet en resultaten van Dockwise worden vanaf het tweede kwartaal 2013 volledig geconsolideerd.

Omzet

De omzet van het segment Offshore Energy is toegenomen tot EUR 1.084 miljoen. De bijdrage van Dockwise aan deze omzet bedroeg EUR 332 miljoen. Exclusief dit consolidatie-effect kwam de omzet uit op EUR 752 miljoen (2012: EUR 481 miljoen).

Zowel Subsea Contracting als Marine Contracting kenden een druk en goed jaar. Binnen Subsea Contracting zijn diverse offshore bagger- en kabelwerkprojecten uitgevoerd, evenals steenstortwerkzaamheden ter bescherming van pijpleidingen. In het tweede halfjaar zijn de werkzaamheden op het Ichthys offshore project in Australië opgestart en zijn de voorbereidingen gestart voor het Malampaya transport- en installatieproject in de Filipijnen. De installatiewerkzaamheden ten behoeve van het West of Duddon Sands offshore windmolenpark in de Ierse Zee werden succesvol afgerond, evenals het OSX3 FPSO installatieproject in Brazilië. Het transportmaterieel van Marine Services realiseerde in 2013 een lagere bezetting, terwijl de inzet van de drijvende bokken goed was, met projecten in Zuidoost-Azië, Brazilië, Turkije en Duitsland. Bij Subsea Services was, na een rustig eerste halfjaar, sprake van een operationeel goed tweede halfjaar.

Dockwise heeft onder competitieve marktomstandigheden een goed jaar afgesloten met een goede vlootbezetting. Daar waar de markt voor korte termijn Heavy Marine Transport begin 2013 nog zwak was, is de vraag in de loop van het tweede kwartaal aangetrokken en was het de rest van het jaar ronduit druk. De vraag naar de meer op de lange termijn gerichte activiteiten in de segmenten Heavy Marine Transport, Transport & Installation en Logistical Management komt hoofdzakelijk voort uit projecten die een planningshorizon van meerdere jaren hebben. De marktvooruitzichten voor dit soort projecten zijn goed, vooral als gevolg van verwachte diepzee olie- en gasprojecten in Noorwegen, West-Australië, de Golf van Mexico en West-Afrika. In het verslagjaar is onder meer veel werk verricht op het Gorgon project (Australië), met de installatie van het Gumusut platform (Maleisië) en met de succesvolle afronding van het logistical management project voor Bechtel (Australië), met gebruikmaking van Floating Super Pallets. Het begin 2013 in de vaart genomen vlaggenschip Dockwise Vanguard had een succesvol en druk eerste jaar. Na het afleveren van ’s werelds grootste semi-submersible offshore platform in de Golf van Mexico heeft het schip als drijvend droogdok gefungeerd voor een beschadigd exploratieplatform bij Malta, is een groot platform vanuit Brazilië naar Indonesië vervoerd en is ze rond de jaarwisseling begonnen aan het vervoer van een integrated lower hull vanuit Singapore naar Brazilië.

Vlootontwikkelingen

In 2013 is de AHT (Anchor Handling Tug) Smit Komodo omgebouwd en in gebruik genomen als DSV (Diving Support Vessel). Verder zijn de twee N-klasse schepen afgebouwd en begin 2014 in de vaart genomen en direct op projecten ingezet. De Ndeavor is als multifunctioneel steenstort-, valpijp-, baggerschip afgebouwd en wordt ingezet op het Malampaya project in de Filipijnen. Het tweede N-klasse schip, de Ndurance, is als 5.000 MT kabellegschip afgebouwd en ingezet in VSMC, de 50/50 joint venture met VolkerWessels. De Ndurance is direct ingezet op een kabellegproject in Indonesië en heeft, onder uitdagende omstandigheden, twee kabels in een recordtijd succesvol gelegd.

De Dockwise vloot realiseerde vanaf het tweede kwartaal een bezetting van 83%. Naast het in de vaart nemen van de Dockwise Vanguard is in het verslagjaar een start gemaakt met de bouw van de White Marlin. Op 23 mei is in China de kiel gelegd en dit type I schip zal naar verwachting eind 2014 gereed zijn.

Segmentresultaat

De EBITDA van het segment Offshore Energy kwam uit op EUR 282,8 miljoen en het bedrijfsresultaat op EUR 149,5 miljoen (2012 respectievelijk: EUR 95,4 miljoen en EUR 60,3 miljoen).De bijdrage van Dockwise aan de EBITDA was EUR 145,6 miljoen, waarvan EUR 18,5 miljoen verband houdt met de Purchase Price Allocation (PPA). De bijdrage van Dockwise aan het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 55,6 miljoen inclusief een beperkt PPA-effect van EUR 0,6 miljoen.

Orderportefeuille

De orderportefeuille bedroeg per einde jaar EUR 1.338 miljoen (ultimo 2012: EUR 820 miljoen). Daarvan had EUR 687 miljoen betrekking op de projecten van Dockwise.

De waarde van de door Dockwise gehouden contracten bij de opneming in de consolidatie bedroeg einde maart EUR 496 miljoen.

Gedurende het verslagjaar is binnen het segment voor, per saldo, EUR 1.107 miljoen aan werk aangenomen. Daarvan had EUR 523 miljoen betrekking op nieuwe opdrachten voor Dockwise. Door Dockwise is een aantal vermeldenswaardige projecten aangenomen. Voor de Dockwise Vanguard werden diverse opdrachten verkregen, waaronder het droogdokken van een beschadigd exploratieplatform, het in 2016 transporteren van een FPSO en het contract voor het transport van de Concordia, dat medio 2014 moet gaan plaatsvinden. Aan het einde van het verslagjaar ontving Dockwise een recordopdracht, ter waarde van USD 275 miljoen, van Bechtel. Deze opdracht betreft het logistiek management en het transport van ruim 100 modules voor het LNG Wheatstone project in Australië. Deze modules worden met een combinatie van Dockwise en Boskalis materieel, over een periode van 2 jaar, vanuit China en Maleisië naar Australië getransporteerd.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag