Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Inland Infra

Rivieroeverbescherming en de aanleg van (spoor)wegen, bruggen, dammen, viaducten en terminals inclusief grondverzet, grondverbetering en sanering.

INLAND INFRA 2013 2012
(in miljoenen EUR)    
Omzet 667 777
EBITDA 38,7 78,8
Bedrijfsresultaat 8,3 38,1
Orderportefeuille 923 1.533

Begin juli 2013 heeft Boskalis haar 40% belang in Archirodon voor USD 190 miljoen verkocht. Met ingang van 1 juli 2013 is Archirodon derhalve niet langer geconsolideerd. Deze verkoop heeft geresulteerd in een boekwinst van EUR 50,9 miljoen, welke is verantwoord onder 'Overige baten en lasten' in het segment Holding & Eliminaties.

Omzet

De omzet in het segment Inland Infra bedroeg EUR 667 miljoen (2012: EUR 777 miljoen). Deze daling is grotendeels te verklaren uit de verkoop van het 40% belang in Archirodon. Exclusief Archirodon bedroeg de omzet EUR 499 miljoen (2012: EUR 511 miljoen).

Segmentresultaat

De EBITDA en het bedrijfsresultaat van het segment Inland Infra bedroegen respectievelijk EUR 38,7 miljoen en EUR 8,3 miljoen (2012: EUR 78,8 miljoen en EUR 38,1 miljoen). Het aandeel van Archirodon in het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 9,7 miljoen (2012: EUR 28,6 miljoen). Door de zeer concurrerende marktomstandig- heden in de Nederlandse markt voor infra structuurprojecten stonden de resultaten van de Nederlandse activiteiten onder druk. De integratie van MNO Vervat met Boskalis Nederland is aan het begin van het verslagjaar in gang gezet en is, gelet op de verslechterde marktomstandigheden, versneld doorgevoerd. De integratie zal in de loop van 2014 worden voltooid. In dat kader zijn in het verslagjaar aanzienlijke integratie- en reorganisatiekosten ten laste van het resultaat gekomen.

Orderportefeuille

Bij Inland Infra stond aan het einde van het jaar voor EUR 923 miljoen aan werk uit. Exclusief ons 40% aandeel van de orderportefeuille van Archirodon bedroeg de orderportefeuille ultimo 2012 EUR 954 miljoen (2012 inclusief Archirodon: EUR 1.533 miljoen).

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag