Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Veiligheid

Veiligheid van onze medewerkers en die van onze onderaannemers is een van onze kernwaardes en heeft de hoogste prioriteit. Ons vooruitstrevende veiligheidsprogramma ‘No Injuries No Accidents’ (NINA) trekt veel positieve aandacht binnen de industrie en bij onze klanten. NINA creëert eigenaarschap. Het programma spreekt elke medewerker aan op zijn of haar bijdrage aan veiligheid en maakt veiligheid openlijk bespreekbaar. Vijf kort en krachtig geformuleerde waarden met vijf ondersteunende regels geven de kaders aan en helpen incidenten voorkomen. Het programma is breed neergezet. Alle leidinggevenden zijn getraind en daarnaast zijn tientallen NINA workshops gegeven aan medewerkers aan boord van schepen, op projecten en aan stafafdelingen.

NINA heeft duidelijk voor een omslag in het denken gezorgd. De cijfers zijn overtuigend: NINA werkt. Sinds de introductie is de ongevallenfrequentie LTIF met ruim 80% gedaald (van 0,67 naar 0,11). Het LTIF-percentage (Lost Time Injury Frequency) geeft het aantal ongevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren aan. Preventie is een belangrijk onderdeel van veiligheidsbewustzijn. In 2011 hebben wij de zogenoemde Safety Hazard Observation Cards (SHOC) breder geïntroduceerd. Hiermee kunnen medewerkers gevaarlijke situaties melden. Het aantal SHOC-meldingen in 2013 bedroeg 10.054 (2012: 3.800). Daarnaast zijn er 1.555 near misses gerapporteerd (2012: 210). SHOC- en near misses-meldingen zien wij als een maatstaf voor de proactieve veiligheidsbeleving in de organisatie. NINA stimuleert dergelijke situaties te melden, zodat we proactief kunnen bijsturen. Ondanks het relatief hoge risicoprofiel dat samenhangt met onze werkzaamheden en ondanks de recente groei van ons bedrijf is het LTIF-cijfer gedaald van 0,26 in 2012 naar 0,11 in 2013.

Met deze LTIF en near misses-score voldoen we ruimschoots aan de normen die in de voor ons zo belangrijke olie- en gasindustrie gelden.

In 2013 stond de invoering van NINA bij Boskalis Offshore centraal. Boskalis wil zich aan opdrachtgevers in de offshore energiemarkt presenteren als betrouwbare en veilige partner. Dit bleek in 2013 al een factor van betekenis bij het DABRAT project voor Maersk Oil. Op twee van de grootste Diving Support Vessels kregen alle ongeveer tachtig Subsea-medewerkers aan boord van deze offshore schepen een introductie en speciale training. De aanpak werd door de opdrachtgever zeer gewaardeerd.

Voor een gedetailleerde rapportage over ons veiligheidsbeleid en onze veiligheidsprestatie verwijzen wij naar ons CSR-verslag.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag