Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Personeel en Organisatie

Offshoreprofiel versterken

Onze activiteiten in de offshore energiesector zijn door de over-names van SMIT en Dockwise aanzienlijk gegroeid. De samenstelling van onze omzet verandert in rap tempo. Dit biedt ook nieuwe loop baanperspectieven voor onze medewerkers die bijvoorbeeld de overstap kunnen maken van Dredging naar Offshore Energy. Medewerkers geven aan hierin zeer geïnteresseerd te zijn.

Om aan het groeiende aantal offshore projecten invulling te geven en aan de kwaliteitseisen van opdrachtgevers te kunnen voldoen, is het noodzakelijk dat wij voldoende gekwalificeerde medewerkers aantrekken met een offshore profiel of eigen medewerkers de mogelijkheid bieden om zich in deze richting te ontwikkelen. Hiervoor schalen we onze praktijkopleidingsprogramma’s op en spitsen die toe op het versneld opleiden van eigen medewerkers. Ons Boskalis Offshore Development Programma is verrijkt met specifieke modules voor de offshore industrie, waarmee wij de deelnemers binnen een jaar op het juiste niveau brengen. In 2013 is een groep van 9 medewerkers door deze opleiding gestroomd en in 2014 volgen er 10 medewerkers.

Tegelijkertijd vergroten we onze flexibele schil door een netwerk op te bouwen van zelfstandige offshore professionals die we op project-basis kunnen inzetten. Ook investeren wij actief in de relatie met agencies die als bemiddelaar optreden tussen ons en de arbeidsmark.

Om concurrerende arbeidsvoorwaarden te bieden, hebben wij speciale regelingen ontwikkeld voor officieren van de baggervloot die ingezet worden bij de voorbereiding van offshore projecten.

Integratie Dockwise

De integratie met Dockwise is in volle gang. We hanteren een vergelijkbare aanpak als met de integratie van SMIT. Uitgangspunt is een zorgvuldig proces, met ruime voorbereiding en tijd om elkaar en elkaars business te leren kennen. We hebben onderzocht waar we al samen kunnen werken of synergievoordeel kunnen behalen. In 2013 heeft dit geleid tot besparingen op het gebied van onder andere verzekeringen en inkoop. Gezien de overeenkomsten in onze werkzaamheden sluit het opleidingsprogramma van de Dockwise Academy goed aan bij dat van Boskalis. In 2014 zullen we het opleidingsaanbod meer op elkaar gaan afstemmen. In werving en selectie werken we al samen. We maken nu gebruik van hetzelfde systeem zodat we eenduidig optreden in zowel de communicatie naar de arbeidsmarkt als in het selectieproces.

In de enkele gevallen dat wij afscheid moesten nemen van medewerkers zijn met hen passende individuele regelingen getroffen.

De medezeggenschap van zowel Boskalis als Dockwise is gedurende het gehele traject nauw aangesloten. Eind 2014 willen we de integratie verder gestalte geven als de kantoormedewerkers van Dockwise intrekken in het kantorencomplex in Papendrecht. Hiervoor is extra kantoorruimte in aanbouw.

Integratie MNO Vervat in Boskalis Nederland

De integratie van MNO Vervat is grotendeels afgerond. De combinatie gaat verder onder de naam Boskalis. Een van de belangrijkste beweeg redenen voor de overname van MNO Vervat was onze ambitie om op grote projecten als hoofdaannemer op te treden, met een daarbij passende projectorganisatie. Het wegen-bouwproject SAA (uitbreiding van het wegentraject tussen Schiphol, Amsterdam en Almere) ter waarde van EUR 1 miljard, waarin Boskalis een 30% aandeel heeft, heeft het bedrijf een enorme groei-impuls gegeven. De portefeuille kleine projecten wordt versneld afgebouwd. Met medewerkers die het bedrijf hebben of nog moeten verlaten werden passende individuele regelingen getroffen.

Cultuuronderzoek

Door de komst van SMIT, MNO Vervat en Dockwise transformeert Boskalis van traditioneel baggerbedrijf naar expert in maritieme infrastructurele oplossingen en diensten. Een goed verloop van de integratie is niet alleen een organisatorische opgave, het heeft ook een belangrijk cultureel aspect in zich waar wij aandacht aan schenken. Daarom hebben wij een cultuuronderzoek laten uitvoeren met als uitkomst dat onze culturen goed op elkaar aansluiten.

Meer informatie over ons personeelsbeleid leest u in ons CSR-verslag.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag