Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Valuta risico's

De functionele valuta van Boskalis is de euro. Een aantal groeps-maatschappijen, waarvan Dockwise de meest belangrijke is, alsmede diverse substantiële deelnemingen (Smit Lamnalco, Keppel SMIT Towage, Asian Lift) hebben een functionele valuta anders dan de euro. De meest belangrijke hiervan is de US dollar, die ook de functionele valuta is van Dockwise, gevolgd door de Singapore dollar. Het grootste deel van de inkomsten en uitgaven van deze entiteiten is deels of geheel gebaseerd op deze niet-euro valuta’s. De deelnemingen in deze entiteiten worden bezien vanuit een langetermijnperspectief. Wisselkoersrisico’s die samen hangen met deze entiteiten worden niet afgedekt, omdat er vanuit wordt gegaan dat schommelingen in de valutakoersen, rente- en inflatieontwikkelingen elkaar op lange termijn zullen opheffen. Posten op de verlies- en winstrekeningen van deze entiteiten worden omgerekend tegen de gemiddelde wisselkoers en de balansposten worden omgerekend tegen de relevante wisselkoers per balansdatum. Omrekeningsverschillen worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht.

Een groot deel van de activiteiten van de groepsmaatschappijen, die de euro als functionele valuta hebben, wordt niet gecontracteerd in euro’s. Dit betreft met name groepsmaatschappijen die actief zijn in baggeren en daaraan gerelateerde projecten. De kosten van deze entiteiten zijn echter grotendeels gebaseerd op de euro. Doorgaans worden de nettokasstromen in niet-euro valuta’s binnen deze entiteiten volledig afgedekt zodra zij zich voordoen, in de meeste gevallen door middel van valutatermijncontracten. Vooral de koers van de US dollar ten opzichte van de euro is daarbij van belang. Een groot deel van de projecten wordt gecontracteerd in US dollars of valuta die daar in meer of mindere mate aan gekoppeld zijn. Binnen de baggerindustrie heeft het merendeel van onze grote, internationaal opererende concurrenten eveneens een kostenstructuur die grotendeels aan de euro gerelateerd is. Dit impliceert dat onze relatieve concurrentiepositie niet sterk onderhevig is aan wisselkoersschommelingen. In een aantal marktsegmenten – in het bijzonder Offshore Energy en Towage – ondervinden wij concurrentie van partijen met een kostenstructuur die niet aan de euro gerelateerd is. De invloed van wisselkoersschommelingen op onze concurrentie-positie in deze marktsegmenten is groter. Per saldo wordt de concurrentiepositie van de onderneming in deze activiteiten beperkt beïnvloed door schommelingen in valutakoersen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag