Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Interne risicobeheer- en controlesystemen

De interne risicobeheer- en controlesystemen van Boskalis zijn gebaseerd op de principes van een effectieve beheersing op verschillende niveaus in de organisatie en zijn toegesneden op de dagelijkse werkomgeving waarin de onderneming wereldwijd opereert. Een belangrijk fundament voor de risicobeheersing is onder andere de interne cultuur, waarbinnen sprake is van een grote mate van transparantie met betrekking tot het tijdig signaleren, evalueren en rapporteren van risico’s en een beloningssysteem waarbij mogelijke 'perverse incentives' worden vermeden. Gezien het ‘hands on’-karakter van de onderneming en de korte communicatielijnen die gehanteerd worden, zijn er bij Boskalis drie factoren van belang bij het beoordelen en evalueren van de systemen en met name handelswijzen met betrekking tot intern risicobeheer en controle:

1. In de dagelijkse gang van zaken wordt de ruggengraat van het operationele risicobeheer en de operationele controle gevormd door een uitgebreid stelsel van voorschriften, procedures en systemen op het gebied van kwaliteitszorg waarin duidelijke richtlijnen zijn opgenomen met betrekking tot verantwoordelijk-heden, bevoegdheden en risicobeheersing. De toereikendheid van dit stelsel wordt regelmatig getoetst, mede gezien de toenemende diversiteit van de aannemings- en projectactiviteiten die de onderneming conform haar strategie verricht. Naast audits door externe certificeringsbedrijven worden ook regelmatig interne audits uitgevoerd onder de auspiciën van de afdeling SHE-Q. De auditverslagen worden regelmatig besproken tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur met managers van de business units.

2. Bij de dagelijkse aansturing van de organisatie wordt uitgegaan van duidelijke verantwoordelijkheden en korte, heldere managementlijnen die eenduidig zijn vastgelegd. Zowel in de aanbestedingsfase als bij de uitvoering van projecten zijn snelheid, kennis van zaken en daadkracht van het grootste belang. De dagelijkse aansturing is ‘hands-on’.

3. De voortgang en ontwikkeling van de operationele resultaten en de financiële positie van de onderneming, evenals de operationele en financiële risico’s, worden bewaakt door middel van een gestructureerde periodieke rapportage, analyse van de financiële resultaten en prestatie-evaluaties op het niveau van de Raad van Bestuur en het senior management.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag