Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Vooruitzichten voor het komende jaar

Op basis van de huidige inzichten zal het marktbeeld aankomend jaar niet ingrijpend wijzigen ten opzichte van 2013. Bij Dredging en Offshore Energy verwachten we ook voor het eerste halfjaar een gezonde vlootbezetting. Na een sterk 2013 voor Dredging zal bij het uitblijven van vergelijkbare incidentele effecten, de operationele marge in 2014 lager zijn. De verwachting bij Offshore Energy, Inland Infra en Towage & Salvage is stabiel ten opzichte van 2013.

Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten is het in het algemeen moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het verwachte jaarresultaat. Hierdoor zijn wij op dit moment niet in staat een kwantitatieve verwachting voor het jaarresultaat 2014 af te geven.

De financiële positie van Boskalis is zeer solide. Voor de businessplan periode 2014 -16 is het behoud van een gezonde balans een belangrijk uitgangspunt, waarbij we streven naar een nettoschuld : EBITDA verhouding in een bandbreedte van 1 tot 1,5. Voor de komende 3 jaar is voor het vernieuwen en versterken van de vloot een totaal investeringsbedrag van EUR 800 miljoen voorzien, waarvan circa EUR 300 miljoen in 2014. Dit bedrag ligt in lijn met het niveau van de afschrijvingen en is exclusief eventuele acquisities.

Het businessplan is geënt op de actuele verwachtingen ten aanzien van de wereldwijde ontwikkelingen in de voor ons relevante marktsegmenten - in het bijzonder de Offshore Energy markt. Op basis van deze plannen wordt voor de komende jaren een rendement van circa 12% op het eigen vermogen verwacht.

Binnen deze kaders en uitgangspunten is Boskalis voornemens een inkoopprogramma eigen aandelen te starten ter grootte van 10 miljoen aandelen. Dit programma zal onder voorbehoud van de resultaatontwikkeling en gewenste balansratio’s in de periode 2014-16 worden uitgevoerd. Voor het inkopen van eigen aandelen is eveneens de jaarlijkse goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vereist.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag