Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Tien jaren overzicht (1) (10)

(in miljoenen EUR, tenzij anders vermeld)  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
                      
Omzet  3.539 3.081 2.801 2.674 2.175 2.094 1.869 1.354 1.156 1.020
Orderportefeuille (nog te verrichten werk)  4.005 4.106 3.489 3.248 2.875 3.354 3.562 2.543 2.427 1.244
                      
EBIT(2) 465,9 335,8 354,1 401,9 249,3 339,1 245,5 150,3 82,3 47,5
EBITDA(3) 800,1 567,1 590,5 621,5 444,9 454,6 348,1 236,8 162,5 136,5
Nettoresultaat  365,7 249,0 254,3 310,5 227,9 249,1 204,4 116,6 62,7 33,9
                      
Nettogroepswinst  366,5 252,0 261,0 312,9 229,2 250,1 207,1 117,0 63,3 34,1
Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen  334,2 231,3 236,4 219,6 195,7 115,4 102,5 86,6 80,2 89,0
Cashflow  700,6 483,3 497,4 532,5 424,8 365,6 309,6 203,6 143,5 123,1
                      
Eigen vermogen  2.525,2 1.898,0 1.732,8 1.565,0 1.295,8 860,1 768,1 618,6 542,9 467,9
                      
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (x 1.000)(4) 118.445 105.644 102.391 99.962 88.372 85.799 85.799 85.799 85.254 83.307
Aantal uitstaande aandelen (x 1.000)(5) 120.265 107.284 103.472 100.974 98.651 85.799 85.799 85.799 85.799 84.522
Aantal medewerkers  10.997 15.653 13.935 13.832 10.514 10.201 8.577 8.151 7.029 7.033
                      
Kengetallen (in procenten)                     
Bedrijfsresultaat in % van de omzet  13,2 10,9 12,6 15,0 11,5 16,2 13,1 11,1 7,1 4,7
Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen(6) 12,7 11,1 12,1 18,1 20,2 29,1 27,7 19,1 12,0 7,0
Rentabiliteit eigen vermogen(7) 16,5 13,8 15,4 21,7 21,1 30,6 29,5 20,1 12,4 7,2
Solvabiliteit(8) 44,3 39,2 37,4 37,1 46,5 34,0 35,3 39,4 41,3 38,1
                      
Gegevens per aandeel (in EUR)                     
Winst(5) (9) 3,09 2,36 2,48 3,11 2,58 2,90 2,38 1,36 0,74 0,41
Cashflow(5) 5,92 4,59 4,86 5,30 4,81 4,26 3,61 2,37 1,68 1,48
Dividend  1,24 1,24 1,24 1,24 1,19 1,19 1,19 0,68 0,37 0,25
                      
Laagste / hoogste koers (in EUR)                     
(Certificaten van) gewone aandelen  26,92 23,26 20,67 23,16 13,25 15,30 21,06 14,67 8,58 6,02
   38,58 34,50 38,46 36,58 28,45 42,45 46,25 25,48 18,75 8,33

(1)   Ontleend aan de desbetreffende jaarrekeningen
(2)   Het bedrijfsresultaat volgens de geconsolideerde winst­ en verliesrekening.
(3)   Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen.
(4)   Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen onder aftrek van de voorraad ingekochte eigen aandelen.
(5)   Aantal uitstaande gewone aandelen onder aftrek van de voorraad ingekochte eigen aandelen per 31 december.
(6)   Nettoresultaat + rentelasten langlopende leningen in % van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (eigen vermogen + langlopende leningen).
(7)   Nettoresultaat in % van het gemiddeld eigen vermogen.
(8)   Groepsvermogen in % van balanstotaal (vaste activa + vlottende activa).
(9)   Tot en met het boekjaar 2013 is het verwateringseffect vrijwel nihil.
(10)  Op 21 mei 2007 splitste Koninklijke Boskalis Westminster N.V. het gewone aandeel Boskalis in de verhouding 3:1 (drie nieuwe aandelen voor één oud aandeel) om de verhandelbaarheid van het aandeel te vergroten. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de gegevens met betrekking tot het aantal aandelen en de gegevens per aandeel voor alle perioden omgerekend tot de situatie na splitsing van de gewone aandelen in 2007.
(11)  Aangepast in verband met toepassing van de gewijzigde IFRS­regelgeving (IAS19R).

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag