Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(in duizenden EUR)   Toelichting   2013   2012 HERZIEN*)
             
Bedrijfsopbrengsten            
Netto-omzet   [6]   3.538.718   3.080.862
Overige opbrengsten   [7]   96.385   14.460
        3.635.103   3.095.322
             
Bedrijfslasten        
Grondstoffen, materialen, diensten en uitbesteed werk   [8]   - 2.253.844   -1.947.497
Personeelslasten   [9]   -576.483   -580.758
Overige lasten   [7]   -4.678   -
Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen   [14/15]   -334.174   -231.310
        - 3.169.179   - 2.759.565
             
Bedrijfsresultaat       465.924   335.757
             
Financieringsbaten en -lasten    
Financieringsbaten   [10]   19.919   14.968
Financieringslasten   [10]   -75.139   -49.448
        -55.220   -34.480
             
Herwaardering belang geassocieerde deelneming voorafgaande aan bedrijfscombinatie   [16]   22.716  
Aandeel in resultaat van geassocieerde deelnemingen (na winstbelastingen)   [16]   -2.502   252
             
Winst voor belastingen       430.918   301.529
             
Winstbelastingen   [11]   -64.444   -49.502
             
Nettogroepswinst over de verslagperiode       366.474   252.027
             
Nettogroepswinst over de verslagperiode toerekenbaar aan:            
Aandeelhouders       365.691   249.093
Minderheidsbelangen       783   2.934
        366.474   252.027
             
Gewogen gemiddeld aantal aandelen   [22.4]   118.445.238   105.644.024
             
Gewone winst per aandeel   [22.4]   EUR 3,09   EUR 2,36
Verwaterde winst per aandeel   [22.4]   EUR 3,09   EUR 2,36
 

* Zie toelichting 2.2 van de toelichting voor de wijzigingen van de waarderingsgrondslagen in voorgaand boekjaar.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag