Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

(in duizenden EUR)   Toelichting   2013   2012 HERZIEN*)
             
Nettogroepswinst over de verslagperiode       366.474   252.027
             
Niet-gerealiseerde resultaten welke niet zullen worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekeningen            
Actuariële winsten en verliezen en limitering nettopensioenvorderingen op toegezegd-pensioenregelingen   [24.1]   64.776   -33.222
Winstbelastingen op niet-gerealiseerde resultaten welke niet zullen worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekeningen   [13]   -8.853   7.028
Totaal niet-gerealiseerde resultaten welke niet zullen worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekeningen, na belastingen       55.923   -26.194
             
Niet-gerealiseerde resultaten welke na eerste opname mogelijk worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening            
Koersomrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten       -50.241   -2.976
Wijziging reserve koers-omrekeningsreserve voor verkoop belang in samenwerkingsverband       -257   -
Mutatie in de reële waarde van kasstroomafdekkingen   [27.2]   -15.457   -18.988
Winstbelastingen op niet-gerealiseerde resultaten welke na eerste opname mogelijk worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening   [13]   -4.886   4.573
Totaal niet-gerealiseerde resultaten welke na eerste opname mogelijk worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening, na belastingen       -70.841   -17.391
             
Niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode, na winstbelastingen       -14.918   -43.585
             
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode       351.556   208.442
             
Toe te rekenen aan:            
Aandeelhouders       352.584   203.686
Minderheidsbelangen       -1.028   4.756
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode       351.556   208.442
             

* Zie toelichting 2.2 van de toelichting voor de wijzigingen van de waarderingsgrondslagen in voorgaand boekjaar.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag