Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Kerncijfers

(Bedragen x € 1 miljoen, tenzij anders vermeld) 2013 2012**
Omzet (verricht werk)* 3.539 3.081
Orderportefeuille (nog te verrichten werk) 4.005 4.106
     
Bedrijfsresultaat 465,9 335,8
EBITDA* 800,1 567,1
Nettowinst 365,7 249,0
     
Nettogroepswinst* 366,5 252,0
Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen 334,2 231,3
Cashflow* 700,6 483,3
     
Eigen vermogen 2.525 1.898
     
Aantal medewerkers 10.997 15.653
     
KENGETALLEN (in procenten)    
Bedrijfsresultaat in % van de omzet 13,2 10,9
Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen* 12,7 11,1
Rentabiliteit eigen vermogen* 16,5 13,8
Solvabiliteit* 44,3 39,2
     
GEGEVENS PER AANDEEL (in €)    
Winst 3,09 2,36
Dividend 1,24 1,24
Cashflow* 5,92 4,59
  * Zie de begrippenlijst

INFORMATIE OVER HET AANDEEL 2013 2012
(Aandelenkoers in euro’s)    
Hoog 38,58 34,50
Laag 26,92 23,27
Slot per einde jaar 38,41 34,00
Gemiddeld dagelijks handelsvolume 336.227 331.617
Aantal uitgegeven gewone aandelen per einde jaar (x 1.000) 120.265 107.284
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (x 1.000) 118.445 105.644
Marktkapitalisatie per einde jaar (in € miljarden) 4,619 3,648


Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag