Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Strategie, beleid en doelstellingen

Onze strategie is erop gericht om wereldwijd onze oplossingen duurzaam te ontwerpen en te realiseren.

De verstedelijking, economische ontwikkeling, het veranderende klimaat en extremere weersomstandigheden vormen een uitdaging voor de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van delta’s en kustgebieden. Daarnaast gaan mijnbouwbedrijven en olie- en gasmaatschappijen steeds verder in hun zoektocht naar erts, olie en gas; ook in kwetsbare gebieden. Daardoor ontstaat niet alleen in onze baggeractiviteiten maar ook in onze activiteiten in de offshore dienstverlening de noodzaak voor duurzame initiatieven.

Met ons CSR-beleid streven we naar een gezonde balans tussen economische waardecreatie voor onze opdrachtgevers en onze onderneming enerzijds en milieuzorg en sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid anderzijds.

Om onze sociale, maatschappelijke en milieu-verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, richt ons CSR-beleid zich op de kernpunten die voor ons en onze stakeholders materieel zijn, waar onze impact materieel is en waarop we invloed kunnen uitoefenen. Onze corporate strategie, het resultaat van de dialogen met onze stakeholders en de toetsingsresultaten uit benchmarks hebben geleid tot de bepaling van onderstaande beleidsmatige doelstellingen en kernpunten:

  • Onze sociale prestaties richten zich op onze medewerkers en het bevorderen van hun veiligheid, ontplooiing en welzijn.

  • Onze milieuprestaties richten zich op het behoud van biodiversiteit en ecosystemen door de verdere uitbouw van onze milieu-expertise en de continue investering in en toepassing van milieuvriendelijk materieel.

  • Onze maatschappelijke prestaties richten zich op bijdrages aan (lokale) gemeenschappen, investeringen in onderwijs en onderzoek en maatschappelijke sponsoring en donaties.

  • Onze economische prestaties richten zich op waardecreatie voor onze stakeholders door de continuïteit van onze leidende positie in onze industrie.

Verder in dit verslag staan we hier uitgebreid bij stil.

Wij rapporteren conform de internationale richtlijnen van de Global Reporting Initiative (versie G3-1), niveau B. In de GRI-tabel op pagina’s 64-65 geven wij aan over welke kpi’s wij rapporteren.

Voor een uitgebreide toelichting op onze corporate strategie verwijzen wij u naar pagina’s 10-14 in ons Jaarverslag 2013.

Kerncijfers CSR-prestaties 2013 2012
Sociale prestaties    
Trainings-/ontwikkelingsuren medewerkersbestand 151.852 174.870
LTIF 0,11 0,26
Maatschappelijke prestaties    
Aantal begeleide stagiaires, afstudeerders en promovendi 130 95
Milieu-prestaties    
CO2-emissies in metric tonnes (zie pagina 63 voor toelichting) 1.630 1.036
Investering Building with Nature (in EUR) 250.000* 500.000
Economische prestaties (in miljoenen eur)    
Omzet (verricht werk) 3.539 3.081
Orderportefeuille (nog te verrichten werk) 4.005 4.106
Bedrijfsresultaat 466 337
EBITDA 800 568
Nettowinst 366 250
Gegevens per aandeel (in eur)    
Winst 3,09 2,37
Dividend 1,24 1,24
Cashflow 5,92 4,59
  
* In het overgangsjaar 2013 was er minder activiteit en kon worden volstaan met de helft van de gebruikelijke investering.

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag