Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Onze stakeholders

Door een dialoog met onze stakeholders aan te gaan krijgen we een goed beeld van hun informatie behoefte en belangen en creëren we wederzijds bewustzijn en begrip.

Selectie

We rekenen die groepen of personen tot onze stakeholders die significante gevolgen ondervinden van onze activiteiten of die onze organisatiestrategie kunnen beïnvloeden.
Dit heeft geleid tot een selectie van onze stakeholders zoals weergegeven in het overzicht in dit hoofdstuk.

Dialoog en invloed

De dialoog met onze stakeholders over wederzijdse behoeftes en belangen is een van de bouwstenen van ons CSR-beleid. We kiezen voor een combinatie van formeel overleg en informeel overleg. De frequentie hiervan varieert.

Stakeholder   Dialoog 2013 via
     
Medewerkers   zie pagina's 26 en 31 in dit verslag
Klanten   Zie pagina 18 in dit verslag
Kapitaalverschaffers en aandeelhouders   Zie pagina 57 van dit verslag en het hoofdstuk Aandeelhoudersinformatie op pagina's 16-17 in ons Jaarverslag 2013
Toeleveranciers   Zie pagina's 16-21 in dit verslag
Onderwijs- en kennisinstituten   Zie pagina's 30, 41, 46 en 50 in dit verslag
Lokale gemeenschappen   Zie pagina 51 in dit verslag
Maatschappelijke en branche-organisaties   Zie pagina's 16-17 en 42-45 in dit verslag
Geïnteresseerden   Via de speciale contactmogelijkheid op onze website kunnen geïnteresseerden hun opmerkingen op CSR-gebied aan ons kenbaar maken

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag