Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Impact, risico's en kansen in de waardeketen

Initiatief/ontwerp/tender

De impact op mens, milieu en maatschappij kunnen we in deze fase beïnvloeden door onze activiteiten Dredging, Offshore Energy, Towage en Salvage. Door ons vroegtijdig bij een project te betrekken kunnen we samen met de klant een zo duurzaam mogelijk ontwerp maken en werkmethodes kiezen die optimaal aansluiten bij de voorgeschreven milieueisen. We brengen bij onze Dredging en Offshore Energy activiteiten onze eco-engineering expertise in voor een optimale inpassing van de maritieme infrastructuur in de natuurlijke omgeving. We staan uitgebreid stil bij veilige werkomstandigheden. Verder letten we er bij onze maritieme activiteiten op dat de scheepvaart of visserij zo min mogelijk wordt gehinderd.

Uitvoering

In deze fase is de impact van ons werk op mens, milieu en maatschappij het grootst. Juist hier komt het aan op veilige werkomstandigheden en zorg voor het welzijn van onze medewerkers en van degenen die met ons werken. In onze Dredging activiteiten besteden we veel aandacht aan omgevingsmanagement. Waar mogelijk leveren we een positieve bijdrage aan de lokale gemeenschap via werkgelegenheid of door producten en diensten af te nemen. Onze wrakopruiming, bergings- en reddingswerkzaamheden dragen bij aan veiligheid van mensen en een schoner milieu.

Mobilisatie/demobilisatie

Het materieel dat we inzetten op onze projecten moet soms van grote afstand worden gemobiliseerd, bijvoorbeeld van Europa naar Zuid-Amerika, en na afloop weer gedemobiliseerd. Onze logistieke operatie is erop gericht dit zo veilig en efficiënt mogelijk te doen. Zo verminderen wij het brandstofverbruik en de bijbehorende milieubelasting en realiseren wij tevens een kostenbesparing. De wereldwijde operationele activiteiten van Boskalis hebben tot gevolg dat schepen door risicogebieden zoals de Golf van Aden of de Indische Oceaan moeten varen. Met name de vaartuigen van Dockwise zijn zeer kwetsbaar voor piraterij door hun halfafzinkbare ontwerp en bijbehorende eigenschappen; hierdoor kunnen piraten relatief gemakkelijk aan boord komen. Om de bemanning, vracht en vaartuigen van Dockwise te beschermen tijdens de doorvaart door risicogebieden besloot het management van Dockwise in 2011 om gewapende bescherming te bieden als extra maatregel ter voorkoming van piraterij. De maatregelen bestaan onder andere uit bewapening en het mee laten varen van goed getrainde militaire beveiligingsteams (zogenaamde Vessel Protection Detachments - VPD’s) aan boord van de schepen. In 2013 maakte Dockwise twintig doorvaarten door risicogebieden waarbij het werd bijgestaan door VPD’s (gewapende mariniers van de Koninklijke Marine).

De impact in de keten van onze secundaire processen beschrijven wij in de volgende hoofdstukken.

Risico’s en kansen in de keten

Effectief beheer van zowel risico’s als kansen is essentieel voor het succesvol uitvoeren van onze strategie. Het identificeren, kwantificeren en bewaken van risico’s en kansen hebben we, met name ten aanzien van de voorbereiding en uitvoering van projecten, geborgd. Een overzicht van de belangrijkste strategische en operationele risico’s is te vinden in ons Jaarverslag 2013, op pagina’s 48-52. Onze risico’s en kansen m.b.t. sociale en milieu-aspecten in onze keten zijn te vinden op onze corporate website www.boskalis.com.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag