Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Onze toeleveranciers

Boskalis onderhoudt relaties met ongeveer 1.200 leveranciers voor de centrale inkoop van machinery en hydrauliek, elektro & survey, slijt- & constructieonderdelen, en facilitaire en verbruiksgoederen. Meer dan de helft (circa 55%) zijn Nederlandse bedrijven, 15% is Europees en 30% is gevestigd buiten Europa. Zo’n 200 van hen worden beschouwd als strategische leveranciers die 90% van het inkoopvolume bepalen van onze afdeling Central Procurement.

Gedragscodes toeleveranciers

Boskalis wil zaken doen met partijen die zich verantwoordelijk en integer handelen. Wij zetten in op duurzame relaties. Alle inkopers hebben zich geconformeerd aan de meest recente NEVI-Gedragscode, waarin e.e.a. is vastgelegd. Naast kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en prijs, wegen we ook duurzaamheidscriteria mee in de leveranciersselectie. De manager Procurement & Logistics is hiervoor verantwoordelijk en legt verantwoording af aan een lid van de Raad van Bestuur. Als eerste in onze sector werken wij met een gedragscode voor toeleveranciers, een doorvertaling van onze eigen Boskalis Gedragscode. De gedragscode bevat selectiecriteria op het gebied van duurzaam inkopen waaronder preventie van omkoping en corruptie, mensenrechten, kinderarbeid, arbeids-omstandigheden, milieuzorg en veiligheid. In 2013 konden wij op het merendeel (76%) van het inkoop-volume) van onze strategische leveranciers onze Gedragscode voor Toeleveranciers van toepassing verklaren. Zij hebben ons raamcontract waar de code een integraal onderdeel van is, ondertekend. In 2012 was dit nog 68%. Door ondertekening verklaren onze toeleveranciers de gedragscode tevens van toepassing op hun eigen toeleveranciers en worden deze als zodanig in de Boskalis systemen geregistreerd. De Gedragscode voor Toeleveranciers en onze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van onze website te downloaden www.boskalis.com/stakeholders.

Training inkopers

Alle inkopers van de afdeling Central Procurement hebben eind 2013 een training gevolgd op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Aan de orde kwamen onder meer normen, instituten, meetmethodes en certificering, toegespitst op de doelstellingen en meetmethodes van Boskalis. Daarnaast leerden ze meer over de toepassing van CSR in het inkoopvak, over borging, onze leveranciers beoordeling en het toepassen van de implementatiescans. Bovendien is besproken hoe zij samen met onze leveranciers zelf initiatieven kunnen ontplooien voor een duurzame keten.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag