Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Implementatiescan 2013

Een extern consultancy bureau toetst jaarlijks hoe onze leveranciers omgaan met de selectiecriteria in de gedragscode. Deze implementatie scans worden uitgevoerd op basis van de Social Responsible Procurement monitoringmethodiek van het Chartered Institute of Purchasing and Supply. Het is een duaal proces. Wij staan open voor feedback van onze leveranciers en leren ook zo van hen. Het doel is om gezamenlijk een duurzame waardeketen te realiseren en verder uit te bouwen. Deze aanpak wordt door onze leveranciers als positief ervaren.Samen met de consultant hebben wij een vragenlijst opgesteld voor de gesprekken. De vragen zijn onderverdeeld naar de volgende thema’s: Samenleving (waaronder mensenrechten), Milieu, Werknemers, Kwaliteit, Opdrachtgevers en Toeleveranciers. Met behulp van een risicomatrix wordt inzichtelijk gemaakt op welk risiconiveau de verschillende leveranciers zich bevinden met betrekking tot CSR en de mogelijke impact daarvan op de bedrijfsvoering of het imago van Boskalis. Van leveranciers die zich in het segment bevinden met een significant risico en significante impact nemen wij afscheid. Leveranciers die zich in het segment met een hoog risico en een hoge impact bevinden, krijgen de gelegenheid om zich in dialoog met ons te verbeteren. Indien we geen of onvoldoende progressie zien, wordt ook van deze leveranciers afscheid genomen.

In 2012 is de scan voor het eerst uitgevoerd bij een steekproef van 20 Nederlandse en Belgische partijen. In 2013 is de steekproef binnen Europa uitgebreid naar leveranciers uit Hongarije, Noorwegen, Denemarken, Finland en Duitsland. Ze vertegenwoordigen een dwarsdoorsnede uit ons strategische leveranciersbestand. In Hongarije is dit bijvoorbeeld een partij die grote staalconstructies levert voor de sleepkoppen van onze hoppers. In Duitsland een producent van scheepsmotoren en in Denemarken een bedrijf dat verfproducten produceert.

Vier leveranciers die in 2012 matig presteerden, zijn in 2013 opnieuw in de scan meegenomen. De prestaties van drie van hen zijn verbeterd. We overwegen afscheid te nemen van de leverancier die nog niet voldoende progressie heeft gemaakt.

Meet the Buyer sessies

Wij wisselen met leveranciers ideeën uit en bundelen innovaties. In 2011 zijn we begonnen met Meet the Buyer-sessies. Hieruit zijn keteninitiatieven tot stand gekomen om samen te verduurzamen. Onder meer met de Beelen Groep waarmee we een geborgd proces tot stand hebben gebracht om versleten baggerleidingen te recyclen. En met gieterij Van Voorden met wie wij een cradle-to-cradle keten hebben ingericht voor versleten waaiers en baggerpompen (zie ook ons CSR-verslag over 2012). Sinds de aanvang van dit traject is ruim 2,5 miljoen kilo schroot retour geleverd en hergebruikt.

Andere initiatieven die voortkwamen uit de sessies hebben betrekking op de inzet van schonere brandstoffen op ons materieel. Zo zijn we eind 2013 gestart met het onderzoek of GTL succesvol kan worden ingezet op een van onze sleepboten en doen we samen met SkyNRG een proef met biodiesel op een aantal van onze Nederlandse vrachtwagens (zie ook de thematekst op pagina’s 20-21).

We zullen in 2014 opnieuw een aantal Meet the Buyer-bijeenkomsten organiseren.

MVIO

Boskalis heeft als eerste maritieme dienstverlener het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen van NEVI (MVIO) ondertekend. Chief Procurement Officers van private en publieke organisaties leggen door ondertekening hun streven vast om duurzaam ketenmanagement te verankeren. Bovendien hopen zij hiermee andere bedrijven en hun (toe)leveranciers te inspireren.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag