Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Industry leader in duurzaam ontmantelen

Boskalis ontmantelt schepen die uit de vaart worden genomen standaard duurzaam en veilig. Ook als dit aan de andere kant van de wereld plaatsvindt. Een harde ondergrond, certificering van de werf en een verantwoorde afvoer van het afval zijn randvoorwaardelijk. We lopen hiermee voor op bestaande wet­ en regelgeving. De NGO Shipbreaking Platform heeft ons in 2013 erkend als leidend in onze industrie op dit gebied.

Ons werkgebied bestrijkt de hele wereld. Schepen die wij moeten ontmantelen, bevinden zich soms aan de andere kant van de wereld. Ons beleid rond duurzaam slopen is eenduidig en voeren wij uit in dialoog met de Stichting De Noordzee, lid van de NGO Shipbreaking Platform.

Als we besluiten dat we afscheid moeten nemen van een schip, zoeken we bij voorkeur naar een werf in de regio waar het zich dan bevindt. Werven waar wij onze schepen laten ontmantelen, moeten voldoen aan de internationale wet- en regelgeving en aan onze eigen strenge veiligheidsstandaarden. Daarnaast moeten schepen op een harde ondergrond worden ontmanteld, omdat anders de kans op vervuiling en schade aan het milieu groot is. Slopen gebeurt derhalve alleen op een harde ondergrond of in droogdok.

Kennis delen

In 2013 waren de Para en de Mercurius, twee niet-zelfvarende schepen, gereed voor ontmanteling. Ze liggen aan de westkust van Mexico. Aan de oostkust van Mexico hebben wij contact met werven, die aan alle eisen voldoen, maar aan de kant van de Stille Oceaan bestaan deze werven nog niet. Arjan Schrijen, fleet manager, vertelt: “Om de Para en Mercurius om te varen naar de andere kant moet je ze slepen of met behulp van transportschepen door het Panama-kanaal vervoeren, wat ontzettend kostbaar is. Daar komt dan de extra CO2-uitstoot nog eens bij.”

“In 2013 hebben wij aan de westkust van Mexico een werf gevonden die nog niet volledig aan onze eisen voldoet maar die samen met ons bereid is in een upgrade te investeren.

Het gaat om een werf met een gegraven dok, waar we deze relatief kleine schepen droog kunnen ontmantelen. Er is al een inspectie geweest door onze lokale milieuspecialist en er heeft een audit plaatsgevonden van het classificatiebureau Germanischer Lloyd. Wij zijn bereid in de werf te investeren door ondermeer onze kennis te delen en hen in het ontmantelingsproces te assisteren en te faciliteren.”

Geconcentreerde ontmanteling

“Boskalis zal er altijd voor zorgen dat er door onze eigen mensen of onder onze auspiciën geïnspecteerd wordt of onze schepen daadwerkelijk volgens het contract ontmanteld worden. Zowel uit economische als milieuoverwegingen is dit volgens ons de beste manier. Wij vinden het heel belangrijk hier verantwoord en transparant mee om te gaan”, zegt Schrijen. “Als aanvulling op de gebruikelijke Health & Safety toets, zal een onafhankelijke instantie toetsen op het gebied van afvalbeheer, environmental monitoring en ship dismantling monitoring. Waar mogelijk zullen componenten van de schepen worden hergebruikt. Zo zullen wij op de Para en de Mercurius de dichtheidsmeters geschikt maken voor hergebruik op onze vloot. De gietijzeren delen zullen worden gerecycled volgens het door ons geborgde recylingsproces bij gieterijen in Europa.” “In dialoog met de NGO Stichting de Noordzee bereiden we met deze werf de ontmanteling voor van de Para en de Mercurius. De proef zal uitwijzen of deze werf toekomstperspectief biedt voor schepen die aan de Pacific-zijde liggen.”Merijn Hougee, NGO Stichting De Noordzee: "Boskalis vervult een voorbeeldfunctie voor de maritieme sector door vooruit te lopen op de regelgeving voor scheepsrecycling. Het management laat duidelijk ‘people’ en ‘planet’ zwaar meewegen in de besluitvorming voor de keuze van een scheepswerf voor ontmanteling. Wij waarderen de transparante communicatie en blijven graag in dialoog om het recycling proces vanuit milieuoogpunt verder te optimaliseren."

ISRA

In 2013 is ook ons valpijpschip de Sandpiper gesloopt. Dit gebeurde in Turkije, op een werf die ISRA (International Ship Recycling Association) gecertificeerd is. Ook hierbij zijn de uitgangspunten van het beleid eenduidig toegepast. Het schip is met lieren over de zachte ondergrond getrokken, naar de harde ondergrond van een betonhelling, waar het daadwerkelijke slopen plaatsvond. De gebruikte methodiek, inclusief het afvalbeheer, is goedgekeurd door de ISRA.

Geborgd proces

Ieder schip dat wij slopen is voorzien van een IHM (Inventory of Hazardous Material). De nieuwe schepen beschikken standaard vanaf de werf reeds over een IHM. Voor de oudere schepen hebben we eigen specialisten in dienst die de IHM mogen opstellen, waarna een classificatiebureau goedkeuring en certificering verstrekt. Met dit geborgde proces onderscheiden wij ons van andere reders. De IHM is een eis volgens de Hong Kong conventie uit 2009 voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen. Deze wetgeving is nog steeds niet officieel van kracht, maar Boskalis voldoet hier al jaren aan.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag