Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Verduurzamen in de keten

De Meet the Buyer­-sessies van twee jaar geleden met zestien strategische leveranciers hebben tot concrete keteninitiatieven geleid op het gebied van schonere brandstoffen. Samen met onze leveranciers doen we continu onderzoek naar de technische haalbaarheid van schonere en meer zuinige brandstoffen op ons materieel. Boskalis investeert gericht in dit onderzoek en deelt ervaringen met onze klanten om de economische toepasbaarheid te vergroten.

Dilemma

Het toepassen van milieuvriendelijke brandstoffen levert over het algemeen vooral goede resultaten op in stationaire omstandigheden. Daarin schuilt direct het dilemma voor Boskalis. Op het overgrote deel van ons materieel is geen sprake van een stationair proces; onregelmatige wisselingen in de belasting en forse piekbelastingen zijn inherent aan onze werkzaamheden. Onderzoek naar de technische toepasbaarheid van deze brandstoffen is dan ook essentieel.Daar waar de kosten van milieuvriendelijke brandstoffen hoger zijn dan die van fossiele brandstoffen speelt ook de economische haalbaarheid een rol. Zodra de klantwaardering voor betere milieuprestaties zich vertaalt in acceptatie van deze kosten, is de toepassing ook economisch haalbaar. Vandaar dat wij de kennis die wij opdoen met onze proeven graag delen met opdrachtgevers. In regio’s met minder klantwaardering op dit punt volgen we de internationale wet- en regelgeving en ons eigen beleid zoals neergelegd in ons ISO 14001 managementprogramma. Ons onderzoeksprogramma maakt een snelle implementatie van milieuvriendelijke brandstoffen mogelijk op het moment dat internationale wet- en

Proef met GTL

In 2012 startte een proef met Shell GTL Fuel. Negen maanden lang heeft een graafmachine op het A4-wegenbouwproject van Rijkswaterstaat gedraaid op deze schonere brandstof. GTL staat voor gas-to-liquids. Het is een vloeibare brandstof die gemaakt is van aardgas dat is omgezet tot synthetische diesel. Met deze brandstof worden veel minder stikstofoxiden, zwalveloxiden, fijnstofdeeltjes en zwarte rook geproduceerd dan bij standaard diesel. “We kunnen hier wel spreken van het ultieme ketengedachtegoed”, zegt Joost Rijnsdorp, Manager Procurement & Logistics. “Caterpillar, leverancier van de graafmachine, verzorgde de garantienormering. Pon Equipment regelde de technische opvolging daarvan. Boskalis stelde de machine beschikbaar voor het project. Shell leverde de brandstof en opdrachtgever Rijkswaterstaat vond het een prachtig initiatief.” Boskalis wilde vooral de technische regelgeving dit eisen. haalbaarheid testen. De proef heeft uit gewezen dat de machine hetzelfde presteerde als een diesel aangedreven machine. “We willen de toepassing van GTL nu breder trekken. Als eerste reder zijn we in 2013 deze brandstof gaan toepassen op de voortstuwingsinstallatie van een sleepboot, de SMIT Elbe, die in de Rotterdamse haven vaart. Het doel van het onderzoek is om aan boord ervaring op te doen met deze schone brandstof en te meten hoe groot de reductie van emissies is. De verwachting is dat we zonder aanpassingen aan de motoren een flinke emissiereductie kunnen bereiken. We kunnen hiermee bijvoorbeeld de reductie-doelstellingen van de Rotterdamse haven wellicht een impuls De proef startte eind 2013 en duurt een klein jaar.

Proef met biodiesel

De samenwerking met KLM en SkyNRG is een ander initiatief dat is voortgekomen uit de Meet the Buyer-sessie. Boskalis medewerkers maken heel wat vlieguren naar buitenlandse kantoren en projecten. KLM is onze voorkeursluchtvaartmaatschappij. De link naar dit keteninitiatief was daardoor snel gelegd. SkyNRG wil de productie en beschikbaarheid van biobrandstoffen voor de luchtvaart een stevige impuls geven. De uitdaging voor SkyNRG is economische haalbaarheid van de biobrandstof – die bestaat uit 70% conventionele diesel en 30% afgewerkt frituurvet – valt of staat met voldoende afzet. Zelf gebruikt KLM een klein deel van het beschikbare volume. Om biobrandstoffen concurrerend te laten zijn met de traditionele brandstoffen, zoekt SkyNRG daarom naar verbreding van de afzetmarkt. Rijnsdorp: “We hadden richting KLM ook kunnen kiezen voor het afkopen van onze milieu-impact maar participeren in een structurele oplossing heeft onze voorkeur. Wij hebben toegezegd gedurende ongeveer een halfjaar een proef te doen op een aantal van onze vrachtauto’s. We nemen daarvoor 250.000 liter biobrandstof af. Ook in deze pilot staat de technische prestatie van het materieel centraal. Mocht de proef succesvol zijn dan behoort de uitrol op een van onze schepen tot de mogelijkheden.” SkyNRG CEO Dirk Kronemeijer: "Boskalis ondersteunt ons bij het verbeteren van onze groeiende trackrecord in deze duurzame dieselbrandstof. Door het uitbouwen van onze know-how en het creëren van een meer kritische schaal zijn we beter in staat onze doelstelling te realiseren en de prijsconcurrentie met fossiele brandstoffen aan te gaan."

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag