Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Hulp aan getroffen Filipijnse collega's

De orkaan Haiyan die in november 2013 de Filipijnen trof, heeft ook binnen Boskalis voor grote ontzetting gezorgd. Op de wereldwijd opererende vloot van zowel Boskalis als dochterondernemingen SMIT, Smit Lamnalco en Dockwise werkt een groot aantal Filipijnse medewerkers die veelal langjarig aan de onderneming verbonden zijn.

Direct contact

Direct nadat de gevolgen van de ramp bekend werden, is contact gezocht met de Filipijnse medewerkers die woonachtig zijn in het getroffen gebied en die ten tijde van de ramp aan boord van de schepen en/of in de Filipijnen verbleven. Na een inventarisatie is gebleken dat van de 170 Filipijnse medewerkers die in het getroffen gebied wonen er ongeveer 70 direct getroffen zijn door de gevolgen van de ramp. In de meeste gevallen zijn hun woningen geheel of gedeeltelijk verwoest.

Hulp

CEO Peter Berdowski: “Toen Haiyan in november over de eilandenarchipel raasde, leidde dat tot grote onzekerheid aan boord van tientallen Boskalis-schepen. Er zaten mensen op hun schip, mijlenver van huis. Ze hoorden dat vreselijke nieuws en probeerden dadelijk naar huis te bellen. Maar dat was onmogelijk. De onzekerheid die daarop volgde, was voor hen echt dramatisch.” Boskalis heeft, toen de eerste contouren van de ramp zichtbaar werden, alle medewerking verleend om de medewerkers zo snel mogelijk te repatriëren. “Onze mensen wilden naar huis, naar hun familie. Gelukkig weten we nu dat er geen slachtoffers zijn gevallen onder de familie van onze bemanning. Toch was de schade voor een zeventigtal medewerkers enorm. Op de Filipijnen wonen vaak hele families bij elkaar onder een dak. In veel gevallen zijn zelfs hele huizen weggevaagd.” Boskalis heeft vervolgens geïnventariseerd hoe groot de persoonlijke schade van iedereen was en heeft USD 252.000 overgemaakt aan de zeventig Filipijnse medewerkers.

Saamhorigheid

De Raad van Bestuur van Boskalis heeft niet lang hoeven nadenken over de gift. Peter Berdowski: “Dit bedrijf is gestoeld op de saamhorigheid die eigen is aan teams die op de schepen werken. Daar zijn wij ook trots op en dat willen we ook uitdragen. Iedereen heeft echt meegeleefd met deze collega’s. Het is dan ook vanzelfsprekend dat je iets wilt doen. Deze gift hoort in onze ogen bij goed werkgeverschap.”

Christoffer Hallado

Pipe operatorop de Oranje 
Inwoner van Arranas, Balete in de provincie Aklan

“Ik was met verlof en stond in Manila op mijn vlucht naar huis te wachten toen de tyfoon over het land raasde. Daardoor zat ik vier dagen lang in Manila vast want er gingen geen vluchten en de stroom was uitgevallen. Ik maakte me grote zorgen over mijn vrouw en zoons en kon niet naar huis. Toen ik eindelijk in mijn dorp aankwam, was het verschrikkelijk; zoveel schade en er was helemaal geen elektriciteit. Gelukkig kon mijn gezin onderdak vinden bij familie. We hebben het geld dat we van Boskalis kregen gebruikt om het dak te herstellen en andere reparaties uit te voeren. Ik kreeg ook extra verlof zodat ik alles op orde kon krijgen en wat langer bij mijn gezin kon blijven. Ik wilde hen gewoon niet zo maar achterlaten. De hulp van Boskalis heeft veel betekend voor mij en mijn gezin. Toen ik wegging waren veel huizen nog zwaar beschadigd en pas zo’n drie maanden na de ramp kreeg het dorp weer stroom!”

Martin Bureres

2nd dredgemaster op de Taurus
Inwoner van Bo Amahit, Barugo in de provincie Leyte

Ik was thuis toen die verschrikkelijke storm over kwam razen, ik dacht echt dat mijn laatste uur geslagen was. Ik zal het nooit vergeten. Ik was thuis met mijn baby van acht maanden en mijn ouders: mijn moeder van 83 en mijn vader die bijna 89 is. Gelukkig ligt mijn dorp 7 km van de kust dus het water kwam tenminste niet tot aan ons huis zoals bij anderen wel het geval was. Veel houten huizen zijn totaal verwoest maar wij hebben geluk gehad. Alleen aan ons dak was er veel schade maar iedereen was veilig. Een week later hadden we nog steeds geen stroom, de communicatie lag plat en er dreigde zelfs voedselschaarste. Van het geld dat we van Boskalis hebben gekregen hebben we een generator gekocht en reparaties aan het huis verricht; dit heeft enorm geholpen. Sommige mensen in mijn dorp zaten drie maanden na de storm nog steeds zonder stroom.”

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag