Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Eco-engineering in Gabon

In Gabon heeft Boskalis in 2013 gewerkt aan de aanleg van een nieuw industriegebied. De bescherming van het mariene milieu was een grote uitdaging op dit project. Belangrijk aandachtspunt: het voorkomen van (geluids)overlast voor walvissen, want de baai van Cap Lopez is een belangrijk overwinteringsgebied voor bultruggen.

Port Gentil is de tweede havenstad van Gabon. De regering heeft hier een gebied van 1.500 hectare aangewezen als industrieel vrijhandelsgebied. De eerste activiteit werd de ontwikkeling van de Gabon Fertilizer Company (GFC), waarvoor een land aanwinning van tachtig hectare werd verwezenlijkt. Als belangrijkste financier van GFC hanteerde de International Finance Corporation (IFC), een onderdeel van de Wereldbank, strenge eisen op milieugebied.

Anderhalf jaar voorbereiding

“Aan het project ging anderhalf jaar van voorbereiding, studies en milieueffectrapportages vooraf,” vertelt Annemiek Hermans, die als environmental engineer werkzaam is bij Hydronamic, het eigen ingenieursbureau van Boskalis. Samen met haar collega’s Stefanie Ross en James Brocklehurst begeleidde zij de milieuaspecten van het project. “Er bestond nauwelijks documentatie over dit gebied, maar er was grote bezorgdheid over de gevolgen van de baggerwerken. Een speciaal punt van zorg betrof de bultrugwalvissen,” zegt Stefanie.

De ecologische uitdaging

Sinds het internationale verbod op de walvisjacht is de wereld-wijde populatie bultruggen gestegen tot ongeveer 60.000. Ze verblijven een deel van het jaar binnen de poolcirkels, waar ze hun voedselreserves opbouwen. Als het strenger gaat vriezen zwemmen ze duizenden kilometers naar verschillende tropische locaties om te overwinteren, te paren en te baren. “De baai van Cap Lopez bij Port Gentil wordt ieder jaar bezocht door wat wij de ‘subpopulatie B1’ van de bultrugwalvissen noemen,” zegt James. “Omdat deze locatie voor de bultruggen zo belangrijk is waren maatregelen nodig om verstoring te voorkomen. De twee hoofdpunten daarbij waren: het tegengaan van de mogelijke geluidsoverlast die onder water veroorzaakt zou kunnen worden door het baggermaterieel. Daarnaast gebruiken de walvissen de onderwaterhellingen van de baai om hun jongen te beschermen en te voeden. Het was dus zaak om de oorspronkelijke vorm van de baai te bewaren.”

De eco-engineering oplossing

Tijdens de voorbereidingsfase werd een creatieve oplossing bedacht om het geluidsniveau tot een minimum te beperken en tevens de vorm van de baai nauwelijks aan te tasten. “Je zou de gekozen oplossing een ‘geluidswal onder water’ kunnen noemen,” vertelt Annemiek. “In plaats van het zand te winnen uit een groot oppervlak van de zeebodem werd ervoor gekozen om een onderzeese lagune te baggeren. Dankzij die aanpak bleven de hellingen van de baai vrijwel onaangetast.”De environmental engineers namen diverse initiatieven om vast te stellen of de aanpak ook voldoende effect zou hebben op het onderzeese geluidsniveau. “Op verschillende momenten en op diverse locaties werden metingen gedaan en de verwachtingen bleken te kloppen: onze geluidswal dempte de geluiden nog sterker dan we hadden verwacht. Het geluid van de bagger-activiteiten bleek geen zichtbare invloed te hebben op het gedrag van de zeezoogdieren”, vertelt James.”Tevens volgden de medewerkers van de vloot en de hulpschepen het trainingsprogramma ‘Marine Mammel Observer’, gericht op het signaleren en ontwijken van walvissen en andere zeedieren, zoals dolfijnen en schildpadden.

Waardering van stakeholders

Vertegenwoordigers van het IFC spraken tijdens een bezoek aan het project hun waardering uit. Josefina Doumbia, Principal Environmental and Social Specialist van de IFC merkt op: “We waren onder de indruk van de manier waarop aan de gestelde milieuvoorwaarden werd voldaan, en vooral van de inzet van de bemanning en het projectteam en de samenwerking met de NGO Foundation Liambissi.”De stichting Liambissi is een lokale NGO die toezicht houdt op de schilpaddenpopulatie langs de kust. Het projectteam vroeg hen de monitoring van de schildpaddenpopulatie op zich te nemen. Philippe Du Plessis, hoofd van de Stichting Liambissie vertelt: “In het begin waren we nogal sceptisch over de samenwerking maar het resultaat is uiteindelijk heel bevredigend geweest. We hebben een bijdrage kunnen leveren door onze kennis van het mariene leven in de regio en de monitoring heeft uitgewezen dat er geen impact is geweest op de schilpaddenpopulatie.

”Annemiek besluit: “De gegevens die we verzameld hebben tijdens dit project hebben ons veel nieuwe inzichten verschaft in manieren om het mariene milieu te beschermen. Die kennis is heel waarde vol voor het uitvoeren van toekomstige projecten.”

Onderscheiding

Het project in Gabon is genomineerd voor de British Expertise Awards 2013/14 - Outstanding International Environmental Project. In April 2014 zal uit de drie genomineerden de winnaar bekend worden gemaakt.

Voor meer eco-engineeringvoorbeelden zie pagina’s 40-41 in dit verslag.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag