Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Ondersteuning lokale gemeenschappen

Met onze Dredging werkzaamheden hebben we invloed op de lokale gemeenschap waarin we actief zijn. We streven ernaar om draagvlak te creëren voor de uitvoering van onze werkzaam-heden. We besteden ruim aandacht aan omgevingsmanagement en betrekken omwonenden, bestuurders en NGO’s actief bij onze plannen en de uitvoering daarvan. Onze industrie is kapitaal- en kennisintensief waardoor we strikte kwaliteitseisen stellen aan al onze medewerkers en toeleveranciers. Op langlopende projecten of in regio’s waar onze aanwezigheid vrijwel permanent is, investeren we gericht in scholing van lokaal personeel. Waar mogelijk betrekken we goederen en diensten van lokale toeleveranciers.

Op onze vestigingen en projecten ontwikkelen onze medewerkers initiatieven die we van harte ondersteunen en die door de Raad van Bestuur worden gestimuleerd. Zoals de uitkering van veiligheidsbonussen aan lokale goede doelen en bijdrages aan zorg, onderwijs en infrastructuur.

Beach house in Nigeria

Onze dochtermaatschappij Nigeria Westminster Dredging and Marine Limited (NWDM), bouwde in 2013 een beach house voor de Ogulagha Community in Nigeria.

Lees verder

Ogulagha ligt aan de monding van de Forcados rivier in de Niger Delta. We hebben voor deze gemeenschap verschillende projecten uitgevoerd. Reizen binnen de gemeenschap en naar de binnenlanden gebeurt over het water. Onze medewerkers in Ogulagha zagen al jaren lang hoe reizigers moesten wachten in de zon of in de regen of in een noodgebouwtje. NWDM besloot daarom voor de gemeenschap een beach house te bouwen. Het bestaat uit een grote wacht ruimte voor passagiers, een winkel, kantoortjes, een loket en toiletten.

Het Sociaal-Economisch Ontwikkelingsprogramma van SMIT Amandla Marine in Zuid-Afrika

Ook in 2013 was het SED (Sociaal-Economisch Ontwikkelings)-programma van SMIT Amandla Marine gericht op programma’s in Zuid-Afrika om voorheen achtergestelde zwarte* Zuid-Afrikanen toegang tot de economie te verschaffen.

Lees verder

SMIT Amandla Marine is partnerschappen aangegaan met een aantal erkende onderwijs- en welzijnsinstellingen in Zuid-Afrika, om zowel steun op het gebied van onderwijs te verlenen als om de maritieme sector te promoten. Dit is van cruciaal belang voor het opbouwen van een talentpijplijn voor de sector. In 2013 heeft dit tot onder andere de volgende resultaten geleid:

  • Er werden 30 studiebeurzen voor primair, secundair en tertiair onderwijs toegekend aan kinderen van werknemers uit de lagere inkomensgroepen.

  • Vier zwarte Zuid-Afrikanen in het eerste jaar van de richtingen maritieme studies en maritieme techniek aan een van de Zuid-Afrikaanse technische universiteiten kregen een volledige studiebeurs voor tertiair onderwijs.

  • Dankzij een donatie aan de middelbare school Simon's Town High School in Kaapstad werden er studiebeurzen toegekend aan leerlingen van het Lawhill Maritime Centre.

  • In samenwerking met de NGO HOPE Cape Town nam SMIT Amandla Marine deel aan een aantal maatschappelijke verbeteringsprojecten; zo waren medewerkers direct betrokken bij activiteiten in het kader van Mandela-dag in de gemeenschap Blikkiesdorp evenals bij een kerstviering in de Kaapse township Delft.

  • Vier zwarte Zuid-Afrikanen kregen een gesponsorde training als voorbereiding op het solliciteren op een entry-level functie in de maritieme sector.

  • Daarnaast heeft het bedrijf loopbaanmogelijkheden in de maritieme sector gepromoot, bijvoorbeeld op de National Job Summit and Careers Expo in Durban en tijdens activiteiten in het kader van World Maritime Day in Kimberley. Maritieme promotie wordt beschouwd als activiteit op het gebied van sociaal-economische ontwikkeling.

*De term 'zwart' verwijst naar Zuid-Afrikanen van Afrikaanse, Gekleurde en Indiase afkomst die voorheen werden achtergesteld door het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag