Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Over dit verslag

Doel en proces van verslaglegging

Met dit Corporate Social Responsibility (CSR)-verslag leggen wij aan al onze stakeholders verantwoording af over ons CSR-beleid in het jaar 2013. Een multidisciplinair CSR-team stelde het verslag samen, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. We hanteren een trapsgewijze consolidatie die begint bij de projecten en lokale kantoororganisaties, via de relevante business units en stafafdelingen tot en met de geconsolideerde groepsrapportage. Uitgangspunt is ons CSR-Reporting Manual waarmee onze afdeling Group Accounting & Reporting deze duurzaamheidsrapportage inhoudelijk bewaakt en valideert. Het verslag wordt door de Raad van Bestuur van Boskalis goedgekeurd en wordt inhoudelijk integraal met de Raad van Commissarissen besproken.

Conform richtlijnen

Sinds 2009 brengen wij naast het jaarverslag een CSR-verslag uit. Wij rapporteren conform de internationale richtlijnen van de Global Reporting Initiative (versie G3.1) op niveau B. We bereiden ons voor op de nieuwe GRI 4 richtlijn die recent is verschenen. In de GRI-tabel op pagina’s 64-65 geven wij aan over welke indicatoren wij rapporteren.

Scope

Wij rapporteren over Boskalis, inclusief de activiteiten van SMIT, MNO Vervat en Dockwise. Dockwise is pas vanaf het begin van het tweede kwartaal 2013 onderdeel van Boskalis maar voor de niet-financiële parameters worden de activiteiten van Dockwise in dit CSR-verslag over geheel 2013 gerapporteerd, tenzij anders vermeld. In dit CSR-verslag nemen wij de activiteiten van onze strategische partnerships zoals onze deelneming in Smit Lamnalco, KST en Asialift pro-rata mee. Onze 40%-deelneming Archirodon (die we medio 2013 hebben verkocht) valt buiten de scope van dit rapport. Het eind 2013 afgesloten partnership met VSMC (Volker & Smit Marine Contracting) is, gelet op de recente aard van de joint venture, buiten beschouwing gelaten. Voor onze milieuprestaties gelden tevens de volgende overwegingen:

  • Het koppelen van een kwantitatieve doelstelling aan het jaarlijkse brandstofverbruik is niet zinvol zolang de CO2-uitstoot van onze vloot niet gerelateerd kan worden aan de relatieve uitstoot per productie-eenheid. We streven naar een industriestandaard en voeren daarvoor in brancheverband overleg.

  • Onze CO2-rapportage omvat onze schepen en vaste kantoren, met elkaar verantwoordelijk voor circa 95% van de uitstoot.

Betrouwbaarheid

Als gevolg van de overnames van SMIT, MNO Vervat en Dockwise hebben we ook op het vlak van CSR het nodige moeten samen-voegen. Een goed geïntegreerde CSR-rapportage achten wij een belangrijke voorwaarde voor een externe verificatie. Wij hebben onszelf medio 2013 de ambitie gesteld om binnen een paar jaar het volledige CSR-verslag door een onafhankelijke externe partij te laten verifiëren. Ook het belang dat onze stakeholders hechten aan een onafhankelijke verificatie is daarop van invloed geweest. In dit verslag hebben wij daartoe een belangrijke eerste stap gezet met de verificatie op de veiligheidsprestaties van 2013.

Publicatiedatum

Het CSR-verslag over 2013 is tegelijkertijd met het Jaarverslag 2013 gepubliceerd op 13 maart 2014 op de corporate website www.boskalis.com.

Contact

Uw suggesties voor verbetering van ons CSR-beleid en onze rapportage daarover stellen we zeker op prijs. We gaan hierover graag de dialoog met u aan. U kunt daartoe contact opnemen met:

Martijn L.D. Schuttevâer
Director Investor Relations & Corporate Communications
Telefoon: 078 696982
E-mail: csr@boskalis.com
Website: www.boskalis.com/csr

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag