Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Begrippenlijst

Building with Nature Innovatieprogramma dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe inrichtingsconcepten van rivier-, kust- en deltagebieden.Het doel is om te onderzoeken hoe menselijke activiteiten en natuur elkaar optimaal kunnen versterken.

Cashflow Nettogroepswinst gecorrigeerd voor afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen.

CO2 Koolstofdioxide; een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. De toename van koolstofdioxide in de atmosfeer speelt mede een rol in de opwarming van de aarde (bron Wikipedia).

CO2 conversie Voor de conversie van brandstof naar CO2 worden ISO- en ISM-normen gehanteerd:

  • Voor de conversie van volume naar gewicht wordt de ISO specificatie 8217E aangehouden en wordt het volgende soortelijk gewicht per liter toegepast:
    o MGO/MDO 0,845kg
    o HFO 0,991kg.

  • Voor de conversie van MT brandstof naar CO2 wordt de IMO RESOLUTION MEPC.212(63) aangehouden en wordt de volgende omrekenfactor per MT brandstof toegepast:
    o MGO/MDO 3.206 MT CO2
    o HFO 3.114 MT CO2

EBIT Het bedrijfsresultaat volgens de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

EBITDA Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen.

EuDA (European Dredging Organisation) Een non-profit brancheorganisatie voor Europese baggerbedrijven en verwante organisaties.

GRI Global Reporting Initiative. Een internationale organisatie die wereldwijde standaarden ontwikkelt voor maatschappelijke jaarverslaggeving. De missie van GRI is om duurzaamheids verslaggeving voor alle organisaties – ongeacht omvang, sector of locatie – zo routinematig en vergelijkbaar te maken als financiële verslaggeving.

GTL (Gas to Liquids) Een nieuwe innovatieve synthetische Shell brandstof, die helpt om lokale emissies te verlagen. GTL is kleurloos, bijna reukloos en vrijwel vrij van zwavel en aromaten. GTL heeft een hoog cetaangetal en verbrandt daarom veel schoner hetgeen kan leiden tot lagere stikstof oxide, zwavel oxide en fijnstof emissies in vergelijking tot conventionele diesel.

HFO Heavy Fuel Oil.

IADC (International Association of Dredging Companies) De wereldwijde overkoepelende organisatie voor aannemers in de private baggerindustrie.

IMO De Internationale Maritieme Organisatie (International Maritime Organization, IMO) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die op internationaal niveau afspraken tussen de deelnemende lidstaten bewerkstelligt om zodoende de scheepvaart zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk te maken.

ISM­Code International Safety Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention. Een international standaard voor het naleven van veiligheids regels en vervuilings preventie op zeeschepen. ISM schrijft voor dat scheepseigenaren een veiligheids managementsysteem moeten opzetten en onderhouden.

ISO­normen Normen van de International Organisation for Standardisation; de wereldwijde federatie van nationale normalisatieorganisaties die standaardeisen geven voor bijvoorbeeld miliezorg (ISO 14001), arbozorg (OHSAS 18001) en kwaliteitsmanagement (ISO 9001).

LTI Lost Time Injury Geeft het aantal ongevallen met verzuim weer.

MDO/MGO Marine Diesel Oil/Marine Gas Oil.

NINANo Injuries, No Accidents Om te zorgen voor een incident- en ongevalvrije werkomgeving hanteert Boskalis het veiligheidsprogramma NINA. NINA bevat Boskalis’ visie op veiligheid en stelt welk veiligheidsgedrag de onderneming van haar medewerkers en onderaannemers verwacht. Het programma wijst mensen op hun eigen verantwoordelijkheid en moedigt hen aan om actie te ondernemen bij onveilige situaties.

Sleephopperzuigers (TSHD) Zelfvarend baggerschip dat haar eigen ruim kan laden met behulp van centrifugaalpompen. Het laden gebeurt met pijpen die over de bodem slepen terwijl het schip vaart. Sleephopperzuigers hebben het vermogen om het gebaggerde materiaal over grote afstanden te vervoeren. Het materiaal wordt gestort door het openen van klapdeuren in de bodem, door middel van rainbowing of wordt via een pijpleiding aan land gepompt.

Snijkopzuigers (CSD) Een baggerschip dat baggert terwijl het vaartuig is verankerd met behulp van een spudpaal en ankers. Bij deze techniek wordt krachtig snijden gecombineerd met zuigen. Een snijkopzuiger wordt met name daar ingezet waar de grond hard en compact is. Het gebaggerde materiaal wordt in beunschepen geladen maar meestal aan land gepompt via een persleiding.

VCA Veiligheid Checklist Aannemers. Veiligheidsstandaard van toepassing op Nederlandse werkmaatschapijen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag